Nyhet · 2021-08-31

Standard för pensionstermer i ny version

Det är SS 40000, som främst riktar sig till pensionsbranschen, och den mer konsumentvänliga ordlistan Pensionstermer för konsumenter som nu har kommit i helt nya versioner.

pension.jpg
2014 publicerades den första utgåvan av SS 40000 Pensionstermer. Sedan dess har en hel del hänt i pensionsbranschen som gjort att standarden behövde en rejäl genomgång.

– Många konsumenter tycker pension är svårt. Då är det extra viktigt att pensionstermer används på ett enhetligt sätt av branschen. Med denna uppdatering är vår förhoppning att standarden fortsätter att vara ett stöd för försäkringsföretagen och andra aktörer i sin informationsgivning, säger Marie Hosinsky, senior ekonom på Svensk Försäkring och ordförande i SIS kommitté som har tagit fram standarden och ordlistan.

– Genom att vi tillsammans använder enhetliga uttryck och benämningar vill vi underlätta för alla att förstå pensionsinformationen för att kunna fatta välgrundade beslut om sin pension, säger Atosa Anvarizadeh, verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten och vice ordförande i SIS kommitté för pensionstermer.

Länkar:


Mia Lindberg
projektledare,
Konsument & arbetsmiljö
E-post: mia.lindberg@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.