Nyhet · 2018-06-05

Snart kommer standard för ekodesign

Miljövänliga produkter handlar om mycket mer än smart återvinning. Snart kommer en ny standard för hur företag rent praktiskt ska producera hållbara varor och tjänster som omfattar hela livscykeln – från idé till avveckling.

Text: Anne Hammarskjöld

Det var i samband med införandet av ISO 14006, vägledning för att integrera ekodesign i miljöledningssystem, som arbetsgruppen insåg att en viktig del saknades.

– I snabbt växande takt ser industrin och samhället behov av mer hållbara och resurssmarta produkter och lösningar, men fram till nu har det inte funnits någon bra standard som stödjer utvecklingen av dessa, säger Mattias Lindahl, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet och ordförande för SIS arbetsgrupp Ekodesign i TK 207.

Nu är en sådan på gång i form av ramverksstandarden ISO/IEC 19991, Environmental Conscious Design, som är gemensam med IEC, en internationell standardiseringsorganisation inom elektroteknik. Den beräknas gå på remiss under andra halvåret i år, ungefär samtidigt som en reviderad version av ISO 14006.

– De båda standarderna kompletterar varandra och är sinsemellan harmoniserade, vilket Sverige aktivt har verkat för, säger Bengt Rydstedt, projektledare på SIS, och fortsätter:

– Inom elektronikbranschen finns ett stort behov av hållbar design och produktutveckling och deras engagemang i arbetet med ISO/IEC 19991 är mycket positivt.

För att utveckla sin ekodesign behöver de flesta företag också se över sin affärsmodell. Idag är det för mycket slit och släng och det behövs mer fokus på livscykelkostnader, menar Mattias Lindahl.

– I en produkts livscykel står användningsfasen många gånger för den största miljöpåverkan och här finns en stor förbättringspotential. Om till exempel ett bilföretag, istället för som idag, börjar sälja funktionen transport från A till B, alltså inte säljer produkten med därpå följande försäljning av service, underhåll och reservdelar förändras mycket. Företaget kommer till exempel försöka minska behovet av service, underhåll och reservdelar då detta kommer att bli en kostnad för dem. Vidare kommer de vilja att kunden använder produkten så länge som möjligt och gärna att den delas av flera. Detta sammantaget ställer nya krav på hur framtidens lösningar designas, något som ISO 19991 belyser.

Ericsson, Atlas Copco, ABB, Tetra Pak, Sandvik och Jernkontoret är engagerade i SIS arbetsgrupp Ekodesign. ISO/IEC 19991 och den reviderade ISO 14006 publiceras under 2019.


"I snabbt växande takt ser industrin och samhället behov av mer hållbara och resurssmarta produkter och lösningar"

Mattias Lindahl, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet och ordförande för SIS arbetsgrupp Ekodesign i TK 207

Vad är ekodesign

Ekodesign, miljödriven produktutveckling, är ingen specifik metod eller verktyg, utan sätt att utifrån ett livscykelperspektiv analysera och designa en produkt med syftet att minska dess totala miljöpåverkan och förbättra dess prestanda. En produkt kan vara både en fysisk vara och en tjänst eller en kombination av båda.

För många produkter återfinns den största miljöpåverkan under användningsfasen, men det är dock under utformningen, designen, som produkters miljöpåverkan bestäms.

Det är därför ekodesign är viktigt om man vill få till en minskad miljöpåverkan och ett livscykelperspektiv, som är en grundkomponent vid ekodesign, till exempel tillverkning, användning och resthantering. Viktigt är också att beakta att en livscykel kan inkludera flera användningsfaser, till exempel genom återanvändning.

Källa: Linköpings universitet

Nästa nummer

Den här artikeln kommer från tidningen Perspektiv.

I kommande nummer tittar vi närmare på vad som krävs för att ett företag ska skifta sitt linjära ekonomiska system till ett mer linjärt.