Nyhet · 2022-06-29

SIS stödjer Namibias standardisering

Anna Sjögren på Svenska institutet för standarder leder ett EU-projekt som ska stärka Namibia inom bland annat standardisering. Snart går flytten till en ny fysisk arbetsplats på SIS motsvarighet i huvudstaden Windhoek.

EU finansierar en rad projekt som för samman medlemsstaternas expertis inom framför allt offentlig förvaltning med motsvarande funktioner i utvecklingsländer. Syftet med så kallad Twinning är att stärka mottagarlandets verksamhet inom ett begränsat område, genom att bistå med rådgivning och överföring av kompetens.

På Svenska institutet för standarder är vi inom ramen för twinning med och stöttar vår systerorganisation i Azerbajdzjan. I höstas stod det klart att vi ska ingå i ytterligare ett projekt. Den här gången handlar det om att under två års tid stödja utvecklingen av Namibian Standard Institution, NSI.

SIS leder projektet på plats från Windhoek

NSI erbjuder – förutom standardisering – bland annat certifiering och handelsrelaterade funktioner. Kommerskollegium, Swedac och fem tyska organisationer deltar i projektet tillsammans, för att kunna täcka det breda behovet. Tillsammans med tyska DIN ska SIS hjälpa till att ta fram en nationell standardiseringsstrategi samt dela vår kunskap och erfarenhet inom standardisering, utbildning och försäljning. Vi ska även stötta NSI med avsikten att öka deras deltagande inom internationell standardisering.  

Anna Sjögren på SIS är Resident Twinning Advisor. I juli flyttar hon till Namibia där hon kommer att koordinera hela projektet från NSI:s huvudkontor från Windhoek.

– Möjligheten att mötas på det här sättet öppnar upp för ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Twinningprojektet i Nambia kommer att ge alla inblandade nya erfarenheter som bidrar till organisationsutveckling. 

Vill du veta mer om SIS utvecklingsprojekt?

Kontakta marcus.hansen.fure@sis.se eller jenny.ikelberg@sis.se

Övrig fakta om projektet i Namibia

Planerna för de kommande två åren sattes under ett uppstartsmöte i maj

Omkring tio medarbetare från SIS medverkar

Övriga svenska organisationers ansvarsområden

Kommerskollegium – handelsfrågor

Swedac – ackreditering