Nyhet · 2022-06-13

SIS spränger 5000-vallen

Ett av de bästa måtten på vikten av arbetet med standarder är hur många som vill delta. Därför är SIS stolta över att vi nu har nått milstolpen 5000 deltagande personer som bidrar med kunskap och expertis i våra kommittéer.

Vd Annika Andreasen.

- Utan deltagare från företag, organisationer och akademi med expertkunnande skulle SIS inte kunna standardisera. Det är i våra standardiseringskommittéer och projekt vi standardiserar och att vi blir fler är det bästa kvittot man få, säger en glad Annika Andreasen, vd på SIS.

SIS har lett svensk standardisering i 100 år och organisationsformen har i grunden varit densamma hela tiden. Det vill säga att SIS bildar kommittéer där intressenter deltar och bidrar med sin expertis. Utan dessa experter – inga standarder. Länge har siffran legat rätt stilla på mellan 4700 och 4800 deltagande experter i SIS olika kommittéer. Detta har ansetts vara mycket bra och vi har från SIS håll varit nöjda med att den varit så stabil.  

- Det finns många mervärden i att delta, och att standardisera är en strategisk aktivitet där deltagande experters engagemang är helt avgörande för påverkan och framgång i standardisering, säger SIS standardiseringschef Dan Nilsson.

Dan Nilsson, standardiseringschef.

Att delta i standardisering, framhåller Dan Nilsson, är också utvecklade för den som deltar:

- Vi genomför enkäter varje år och över 90 procent av deltagarna, 96 procent för att vara exakt, säger att de gärna rekommenderar andra att delta i vårt arbete.

En expert i en kommitté representerar en organisation eller ett företag. Totalt är ungefär 1800 företag, branschorganisationer, det ideella Sverige, myndigheter, kommuner, regioner och akademi representerade i SIS kommittéarbete. Några av de större företagen är Scania och Getinge. Några representanter från forskningsfältet är till exempel RISE. Några av de offentliga aktörer som deltar, utöver många kommuner och regioner, är Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Boverket.

- Drygt 2000 av dessa mer än 5000 experter deltar i internationellt och europeiskt standardiseringsarbete. Detta är självaste frontlinjen för svenska intressen inom en lång räcka av områden. Man kan säga att de är med och definierar morgondagens internationella marknader och krav på tjänster och produkter, säger Dan Nilsson.

Annika Andreasen tillägger att de stora utmaningar som vi nu står inför, inte minst gällande klimatet, innebär att standardiseringsarbetet är viktigare än någonsin.

- Vi på SIS skulle inte kunna göra den nytta vi gör tillsammans utan deras engagemang, tid och kompetens.

Delta i SIS standardutveckling. 


Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.