Logga in

Nyhet · 2017-07-10

SIS på välbesökt seminarium om antikorruption

Det nya ledningssystemet mot mutor är ett bra hjälpmedel för att få överblick över affärsrelationerna och identifiera risker för korruption. Det sa SIS expert Marcus Ihre på KPMG:s antikorruptionsseminarium i Almedalen.

Rubriken för det välbesökta seminariet i Almedalen om antikorruption var "Mutor vid internationella affärer – vad innebär ett robust förebyggande arbete?". I diskussionspanelen fanns Marcus Ihre, standardiseringschef för miljö och hållbar utveckling på SIS, Björn Riese, Jurie Advokat och styrelseledamot i Institutet mot mutor, Jörgen Hansén, Group Compliance Officer på Sweco och Jasmin Draszka-Ali som arbetar med antikorruptionsfrågor på Advokatfirman Vinge. Moderator var Mia Falk från KPMG Forensic.

Marcus Ihre berättade om det ledningssystem mot mutor, ISO 37001, som nyligen har blivit klart. En internationell standard publicerades i oktober i fjol och en svensk översättning kom i maj i år.

– ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning har i dag samma struktur, och det gäller även nya ISO 37001. För den som i dag arbetar med ISO:s kvalitets- och miljöledningssystem finns här en låg tröskel och en enorm potential, sade Marcus Ihre.

Han påpekade att standarden är ett bra verktyg för att bland annat identifiera risker.

– Den är ett hjälpmedel för att överblicka affärsrelationerna, både uppströms och nedströms. Dessutom är detta den första ISO- standarden där man direkt adresserar styrelsen.

Även Jasmin Draszka-Ali underströk betydelsen av att få effektiva rutiner på plats.

– Hur förebygger man att en agent betalar mutor? Det kan man inte. Men man kan minska risken, inte minst genom en moralisk kompass och genom program med policyer. Det gäller att vara medveten om riskerna och ta aktiva beslut kring vad man ska gå djupare in i, sade hon.

Jörgen Hansén anser att de krav och rutiner som sätts upp måste översättas till begripligt språk, för att underlätta för den som inte till vardags arbetar med dessa frågor.

– Mutor, bestickning och bedrägerier trivs i mörka miljöer. Se till att den miljö som du verkar i är torr och ljus.

Björn Riese konstaterade att ett svenskt företag som i dag gör affärer ute i världen har många antikorruptionslagar att ta hänsyn till, och att det finns stora skillnader mellan olika länders system.

– Trenden är att det finns ett tydligt samarbete mellan myndigheter och att påföljderna ökar. En nyckelfråga är vilket land som blir ledare av en viss utredning.

Samtidigt ser han mycket positivt på ISO 37001:

– Den nya standarden är väldigt bra.

Text: Lena Lidberg


Kort om ISO 37001

Arbetet med att ta fram ledningssystemet ISO 37001 inleddes 2013 och bygger på en brittisk förlaga. Ett 40-tal länder medverkar och uppdraget är att ta fram en standard som:

  • Ger stöd för företag, offentlig sektor och ideella organisationer att förebygga, upptäcka och hantera mutor.
  • Har samma struktur som andra ledningssystem för att enkelt kunna kopplas ihop med exempelvis ISO 14001.
  • Kan tillämpas av både små och stora organisationer.
  • Är tillämpbar i alla världsdelar.
  • Är certifieringsbar.

TK 478 Socialt ansvarstagande

Den nya standarden mot mutor, ISO 37001, har arbetats fram inom den internationella standardiseringsgrupp som år 2010 publicerade Vägledning för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Den svenska spegelgruppen kallas SIS/TK 478. Arbetet med ISO 37001 har pågått i tre år och har letts av ett engelskt sekretariat. 37 länder har deltagit aktivt och 22 har funnits med som observatörer. Totalt omfattar standarden 60 så kallade skall-krav.