Nyhet · 2018-11-28

SIS leder arbete om ny europeisk standard inom offentlig upphandling

SIS har fått i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en ny europeisk standard inom offentlig upphandling med fokus på ”integritet och ansvar”. Initiativet kommer från EU-kommissionen.

Text: Ylva Carlsson

EU-kommissionen har fattat ett beslut om att inleda ett arbete med att ta fram en standard för offentlig upphandling. Huvudsyftet med den nya standarden är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden.

- Ytterligare ett syfte är att förenkla och öka den gränsöverskridande handeln baserad på offentlig upphandling, säger Farshad Akhondi, projektledare hos SIS.

Projektet finansieras av EU-kommissionen och drivs inom ramen för CEN, det europeiska standardiseringsorganet. I början av nästa år hoppas SIS få ett godkännande från CEN:s medlemmar för att starta arbetet. År 2021 väntas den nya standarden vara klar.

Vanligt med mutor

En fråga som projektet kommer att fokusera på är att stärka integriteten bland de involverade inom offentlig upphandling. Det är ett allvarligt problem framför allt på det internationella planet där mutor, bedrägerier, kartellbildningar, jäv och intressekonflikter inte är ovanliga.

Enligt beräkningar och siffror från FN och World Economic Forum (2018) är så pass mycket som fem procent av världens samlade BNP korruptionsrelaterat – och offentlig upphandling svarar för en betydande andel. Förutom att det påverkar förutsättningarna för en sund och rättvis konkurrens på upphandlingsmarknaden har det också en negativ effekt för många leverantörer. Färre anbud lämnas och konkurrensen försämras. Det gäller både i Sverige och i andra länder.

- Allt som kan göras för att minska förekomsten av oegentligheter och att öka integriteten inom offentlig upphandling bidrar till en effektivare och sundare upphandling, säger Peder Blomberg, rådgivare till SIS och expert inom offentlig upphandling.

Flexibla och smarta regler

Han tror också att kvalitetssäkringssystem av det här slaget skulle kunna öppna för nya förhållningssätt till hur reglering och styrning av den offentliga upphandlingen inom EU i framtiden ska utformas och bedrivas.

- Förhoppningsvis kan det i sin tur leda till färre, mer flexibla och smarta regler, en mer principstyrd upphandling och ökad subsidiaritet, säger Peder Blomberg.

En ny svensk teknisk kommitté, SIS/TK 613 har nyligen bildats för arbetet. Den 29 november anordnar SIS ett frukostseminarium i Stockholm för alla som kan tänkas vilja vara med och påverka arbetet med den nya standarden.


EU-kommissionen har beslutat att inleda ett arbete med att ta fram en ny standard inom offentlig upphandling. SIS har fått uppdraget att leda arbetet som sker i samarbete med CEN, det europeiska standardiseringsorganet CEN. Där fattas ett formellt beslut av medlemsländerna inom i början av januari 2019.

Vill du veta mer kontakta farshad.akhondi@sis.se

 


"En standard kan bidra till en effektivare och sundare upphandling"

Peder Blomberg, rådgivare SIS och expert offentlig upphandling