Logga in

Nyhet · 2018-03-21

SIS deltar i arbete om hållbar utveckling i medelstora städer

Sverige och SIS har tagit initiativ till att lansera en arbetsgrupp inom ramen för den europeiska standardiseringsorganisationen CEN för att diskutera och främja hållbar utveckling i små och medelstora städer.

Som ett första steg i detta arbete samlas idag danska och finska standardiseringsorgan i Stockholm för att diskutera hur Norden kan samverka kring frågorna. I morgon träffas de svenska kommittédeltagarna, tillsammans med några nyckelaktörer, för att samtala om det nordiska samarbetet och höra mer om färdplanen för det svensk-franska samarbetet för ett mer innovativt och grönt EU.

En av personerna som deltar under mötesdagarna är Bernard Gindroz, standardiseringsordförande för både ISO och CEN:s kommitté för smarta och hållbara städer.

Vad är en smart och hållbar stad - och varför är det intressant att fokusera på denna utveckling i just medelstora städer?

Det finns många definitioner av smarta städer. Men en sak är säker, en smart stad är inte statisk, den är flexibel och smidig, och har innovation som drivkraft för utveckling. En smart stad drivs av moderna beslutsprocesser och nya styrmodeller där medborgarna engageras i våra aktuella samhällsutmaningar. Mer än 50 procent av alla européer bor i små och medelstora städer - det är en anledning att prioritera hållbarhetsprojekt just där. På många sätt är små och medelstora städer - vi kallar dem "small giants" på engelska - särskilt lämpade och redo för innovation. Där har nämligen den politiska och administrativa ledningen mer direkt kontakt med invånarna och god kunskap om de lokala förutsättningarna. Det gör det enklare att skapa en långsiktig vision och relevanta strategier för hållbar utveckling. När det gäller beslut om stadsplanering och infrastrukturutveckling har mindre städers ledning enklare att fatta konsensusbeslut om anpassning till klimatförändringar, satsningar på livskvalitet för medborgarna med mera.

Hur kan standardiseringen stötta och driva på hållbar samhällsutveckling?

Standardisering kan definitivt hjälpa till. Det behövs en helhetsöverblick och strategisk konsekvens för att leda en stad mot smart, hållbar utveckling och välbefinnande för sina medborgare. Det finns många standarder som stöttar den utvecklingen. ISO/TC 268, kommittén för hållbar utveckling av städer och samhällen, bygger sitt arbete på behovet av succesiv utveckling i städer. Den uppdateras regelbundet tack vare sina proaktiva nationella spegelkommittéer. Ett exempel på standarder som ISO/TC 268 tagit fram är ISO 37101: 2016, som är ett ledningssystemstandard för hållbar utveckling i städer och samhällen.

Standardisering är en nyckel för stötta resan från innovation till marknad och ett viktigt verktyg för att anpassa och lyfta EU-medlemmarnas ambitionsnivåer. Standarder är en förutsättning för att kunna uppfylla våra EU-mål och globala mål.


Bernard Gindroz

"En smart stad är inte statisk, den är flexibel och smidig, och har innovation som drivkraft för utveckling"

Bernard Gindroz, standardiseringsordförande för både CEN och ISO:s kommittéer för smarta städer

Standarder gör städer smartare

Den snabba urbanisering som pågår sätter ljus på behovet av att utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.

SIS/TK 588 Smarta städer

SIS kommitté ”Hållbara smarta städer och samhällen” deltar i det europeiska forumet för smarta och hållbara städer.

Syftet är att tillsammans kartlägga Europas standardiseringsbehov inom området, och föreslå potentiella standardiseringsarbeten. 

Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Höst 2017 numret av Magasinet S har tema smarta städer. Där möter du människorna bakom idéerna. De gör det möjligt för världens städer att växa smart och hållbart.