Nyhet · 2017-04-20

Plast och miljö engagerar

En ny internationell kommitté för plast- och miljöstandarder håller på att bildas inom ISO. SIS följer efter och bildar en nationell arbetsgrupp.

Den 14 mars kallade SIS till ett intressentmöte om bildandet av en nationell arbetsgrupp. Syftet är att spegla innehållet i den nya ISO-kommittén. Ett 20-tal personer från 15 olika organisationer närvarade på mötet.

Enligt Ulf Haraldsson, affärsområdeschef på SIS, verkar det här ha varit en efterlängtad insats:
– Intresset för miljöaspekter inom plast är stort och det märks framför allt på medierapporteringen.

Under intressentmötet lyftes ett antal viktiga frågeställningar. Sverige har i ett internationellt sammanhang ett antal olika särdrag, där främjandet av skogsråvara och återvinning sticker ut. Det kunde också konstateras att det för tillfället finns ett antal luckor i den befintliga standardiseringen. Ett sådant exempel är avsaknaden av mätmetoder för bestämning av microplaster i hav. Det behövs också standarder för att möjliggöra cirkulär ekonomi.

I september startar ISO upp en underkommitté inom ISO/TC 61 Plastics. Den nya kommittén kommer att ha namnet ”Environmental aspects”. Tanken är att svenska intressenter då ska vara mobiliserade och på plats för att kunna påverka innehållet i största möjliga grad. 

Läs mer om SIS kommmitte för plast på sis.se.

 

För mer information, kontakta SIS projektledare Johan Dahlgren, johan.dahlgren@sis.se

Ämnesområden

Plast (83.080)


Om SIS

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.