Nyhet · 2020-09-01

Nyttan med standarder – deltagare sökes till pilotprojekt för standardiseringsrådgivning

Med stöd från Vinnova ska SIS under hösten utveckla och testa två nya tjänster kring standardiseringsrådgivning vars syfte är att ge ökad förståelse för nyttan och möjligheterna med användandet av standarder samt medverkan i framtagandet av standarder. Nu välkomnas deltagare som vill bidra med sina egna erfarenheter.

– Vi vill erbjuda de nya rådgivningstjänsterna för att öka kunskapen kring vilka standarder som är viktigast, eller till och med nödvändiga för verksamheten. Men även för att stärka ett företags eller en organisations förståelse hur deltagande i internationellt standardiseringsarbete bidrar till den egna verksamheten. Följdeffekten av tjänsterna blir ökad samhällsnytta genom bredare användning av standarder samt starkare svenskt engagemang och påverkan i framtagandet av internationella standarder, säger Karin Lindmark, chef på Svenska institutet för standarders, SIS, sektion för tjänst och processutveckling.

Tjänsterna, som ska heta Standardkollen och Standardiseringsstrategin, kommer att utvecklas och testas i dialog med svenska företag och organisationer. Syftet är att undersöka vilka standarder som behövs i verksamheten samt att ge rekommendation för vilka engagemang i standardiseringsarbeten som är viktigt för verksamhetens utveckling. Målgrupperna för tjänsterna är små, medelstora och stora företag och organisationer vilket, bland annat inkluderar start-ups, science parks, inkubatorer, myndigheter och andra offentliga aktörer.

– Vi vill driva SIS utveckling användarcentrerat. Genom att utveckla tjänsterna i det här pilotprojektet tillsammans med användarna så får vi koll på behoven och vad målgrupperna vill ha från oss, säger Karin Lindmark.

– Det här blir jättespännande och vi har länge sett behovet av dessa tjänster. Jag är övertygad om att vi kommer hitta många bra kandidater för piloten även om det kommer krävas flexibilitet, egen insats och tålamod från deltagarna i jämförelse med om de köper en färdig tjänst, säger Ulf Haraldsson, projektledare på SIS.


Anmäl intresse

Vill du och ditt företag eller organisation delta i pilotprojektet? Önskemål från SIS är att det från er sida finns en strategisk vilja att bidra till tjänsternas utformning. Som deltagarna behöver ni göra nyckelpersoner tillgängliga för intervjuer och möten.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulf Haraldsson, projektledare, på ulf.haraldsson@sis.se.