Nyhet · 2016-06-27

Mats Uhrfelts, Sjöfartsverket praktiska råd för arbete med miljöledningssystem

Praktisk checklista för ditt arbete med miljöledningssystem.

  • Arbeta med hållbarhet som utgångspunkt. Det gör att både kvalitets- och miljöfrågor och ett socialt perspektiv finns med. 
  • Integrera de olika ledningssystemen. Det är en viktig framgångsfaktor. Sjöfartsverket har tidigare integrerat miljö- och kvalitetsledning och i år ska även ledningssystemen för arbetsmiljö och informationssäkerhet läggas till.
  • Utbilda medarbetare och ledning. På Sjöfartsverket har ledningen varit en drivande kraft i arbetet med ledningssystem, men så är inte fallet överallt. Kunskaperna behöver spridas i organisationen.
  • Arbeta igenom riskhanteringsprocessen noggrant. För Sjöfartsverkets del kan risker handla om allt från att flera dricksvattenintäkter kan påverkas om något händer i Trollhätte kanal till extrema väderförhållanden eller IT-kriser. Många svåra avgränsningar behöver göras, samtidigt som det är viktigt att inte fastna i detaljer.
  • Se till att det finns resurser i organisationen för att arbeta med ledningssystemet. Om det inte finns tillräckligt med resurser avsatta är risken att systemen innebär extra pappersarbete men inte påverkar verksamheten. På Sjöfartsverket arbetar fyra personer på enheten för kvalitets- och miljöledning.
  • Överdokumentera inte. Det är lätt hänt att dokumentera för mycket i början.

 Text: Susanne Rydell 

Var med och påverka

Ta chansen att vara med och påverka. När du deltar i SIS standardiseringsarbete är du med och påverkar riktlinjer som har stor betydelse för din bransch. Du får tillgång till ett stort nätverk och tidig information om vad som är på gång.

Här hittar du mer information om SIS kommitté för miljöledning och vem du ska kontakta.


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.