Nyhet · 2016-10-01

Hållbar upphandling inom 37 områden

Snart kompletteras ISO 26000, vägledning för socialt ansvarstagande, med riktlinjer för hållbara inköp. ISO 20400 erbjuder alla typer av organisationer möjligheter att arbeta systematiskt med hållbarhet inom 37 olika områden.

Snart är det sex år sedan ISO 26000, vägledning för socialt ansvarstagande, fick ett positivt mottagande bland företag och organisationer i Sverige och internationellt. Tre år senare väcktes frågan om inte hållbara inköp borde lyftas ytterligare.  

Resultatet är den vägledande ISO 20400, vägledning för hållbar upphandling, som kompletterar och bildar en helhet med ISO 26000. Målet med ISO 20400 är att erbjuda alla typer av företag och organisationer tydliga riktlinjer för inköp, eftersom området är en nyckelfaktor i strävan mot ett hållbart samhälle. 

I Sverige drivs arbetet med ISO 20400 av SIS och en arbetsgrupp under kommittén för socialt ansvarstagande, TK 478. Staffan Söderberg är hållbarhetsexpert och arbetsgruppens ordförande. Han uppskattar SIS och ISO:s uttalade strategi att utveckla standarder som bidrar till hållbar utveckling. 

– ISO:s och SIS standarder har en uttalad ambition att bidra till ett mer hållbart samhälle. Med ISO 20400 får alla typer av företag och organisationer, både privat och offentlig sektor, hjälp att förstå hur hållbara inköp kan förvaltas, drivas och utvecklas inom olika delar av verksamheten. 

Begreppet ”hållbarhet” kanske i första hand för tankarna till miljö. Men ISO 26000 och ISO 20400 visar att området är betydligt vidare än så. Hållbarhet påverkas egentligen av all verksamhet inom alla typer av organisationer, framhåller Staffan Sjöberg.

– Vägledningen för hållbar upphandling baseras på 37 olika områden. Bland dem arbetsrätt, arbetsmiljö och antikorruption. Omfattningen erbjuder svindlande möjligheter för varje organisation att arbeta systematiskt med hållbarhet utifrån sina unika behov och förutsättningar.

Staffan Söderberg framhåller att internationella riktlinjer för hållbara inköp är en viktig tillgång även för exportföretag. 

– Visionen är en framtida värld där all upphandlingsverksamhet inspireras av denna vägledning. Det underlättar för företag att samarbeta med andra med samma synsätt, och säkrar bland annat en bättre import och export.

– ISO:s och SIS standarder har en uttalad ambition att bidra till ett mer hållbart samhälle. Med ISO 20400 får alla typer av företag och organisationer, både privat och offentlig sektor, hjälp att förstå hur hållbara inköp kan förvaltas, drivas och utvecklas inom olika delar av verksamheten. 

Begreppet ”hållbarhet” kanske i första hand för tankarna till miljö. Men ISO 26000 och ISO 20400 visar att området är betydligt vidare än så. Hållbarhet påverkas egentligen av all verksamhet inom alla typer av organisationer, framhåller Staffan Sjöberg. 

– Vägledningen för hållbar upphandling baseras på 37 olika områden. Bland dem arbetsrätt, arbetsmiljö och antikorruption. Omfattningen erbjuder svindlande möjligheter för varje organisation att arbeta systematiskt med hållbarhet utifrån sina unika behov och förutsättningar.

Staffan Söderberg framhåller att internationella riktlinjer för hållbara inköp är en viktig tillgång även för exportföretag. 

– Visionen är en framtida värld där all upphandlingsverksamhet inspireras av denna vägledning. Det underlättar för företag att samarbeta med andra med samma synsätt, och säkrar bland annat en bättre import och export.

För mer information om arbetsgruppen, eller om du vill vara med och delta i arbetet, hör av dig till Susanna Björk, susanna.bjork@sis.se eller läs på sis.se/tk478


Fakta om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.

SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.