Nyhet · 2018-05-18

Undersökning visar att det behövs standarder för framtidens transporter

Det finns ett stort behov av standardisering när det gäller utvecklingen av framtida, hållbara transporter. Det visar en marknadsundersökning som SIS, Swedish Standards Institute, genomfört.

Undersökningen har utförts genom djupintervjuer med ett 30-tal personer från transportsektorn, fordonsbranschen, innovationsstödjande aktörer samt offentlig sektor.

– Utvecklingen av transportområdet är påtaglig och undersökningen bekräftar det som tidigare framkommit i vår dialog med intressenter. Undersökningen visar på behov av samordning och standardisering, som en del av de ramar och regelverk som krävs för realisering av den pågående utvecklingen av transportsystemen som sker runt om i världen, säger Andres Dingvall Rauchwerger, affärsområdeschef vid SIS, Swedish Standards Institute.

– Resultatet bidrar till en fördjupning och konkretisering av var standarder kan göra mest nytta, säger Andres Dingvall Rauchwerger.

Undersökningen visar på en samsyn kring att det är inom automatisering, digitalisering, informationsteknologi och elektrifiering som utvecklingen drivs framåt och att vikten av standarder är som störst här. I första hand finns det behov och intresse av att etablera internationella standarder.

– Globala standarder kan stödja en global teknikutveckling, och på europeisk nivå kan standarder också fungera som en förlängning av lagstiftningen. I det senare fallet uppnås en snabbare process, större flexibilitet och möjlighet för marknadsaktörer att definiera hur lagkrav ska uppfyllas, säger Andres Dingvall Rauchwerger.

Exempel på behov som framkommer i undersökningen:

  • vikten av ramar och regelverk kring kommunikationsgränssnitt
  • vikten av standardisering kring batterianvändning, energilagring, säker laddning och överföring via elvägar
  • vikten av anpassning av infrastrukturen, till exempel laddinfrastruktur, nya parkeringslösningar och trafiksignaler
  • behovet av nya affärsmodeller till exempel för mobilitetstjänster, samlastning och nya sätt att konsumera transporter.

Om undersökningen

Undersökningen "Transporter i en hållbar stad - kartläggning av behov av standardisering och samordning inom transport/infrastruktur" är genomförd under perioden december 2017 till mars 2018 med stöd av Fürst Scandinavian Research AB.

"Globala standarder kan stödja en global teknikutveckling, och på europeisk nivå kan standarder också fungera som en förlängning av lagstiftningen."

Andres Dingvall Rauchwerger, affärsområdeschef vid SIS, Swedish Standards Institute