Nyhet · 2021-12-10

Ny svensk genderstrategi med sikte på världen

Standardiseringsvärlden kan vara lite konservativ ibland. Men nu finns en ny svensk genderstrategi och tanken är att den ska tas även av ISO, det vill säga på global nivå.

Karin Lindmark
Det är en företrädare från svenska SIS, Karin Lindmark, som leder den globala ISO-gruppen om Gender Responsive Standards. Den här gruppen jobbar nu med att ta fram verktyg och lathundar till hjälp för alla som skriver standarder. Förhoppningen är att dessa ska göra det lättare att väga in genderperspektivet i arbetet. Inget är formellt klart än men Karin Lindmark tror att lathundar och verktyg kommer fastställas av ISO under första kvartalet 2022.

Här i Sverige har den svenska delen av ISO, SIS, redan klubbat en genderstrategi som efterlevs när vi tar fram svenska standarder. I korthet ser den ut så här:

  • Skrivandet av standarder som tar hänsyn till gender är centralt för att skapa jämställdhet
  • Vi ska dra nytta av de verktyg och hjälpmedel som tas fram internationellt
  • Att samverka med andra organisationer i dessa frågor är viktigt
  • Initialt utgår vi från manligt och kvinnligt när vi pratar gender

Karin Lindmark tror att det är en ganska lång resa men att riktlinjerna kan göra stor skillnad eftersom de konkretiserar problemet samtidigt som de ger en vägledning till hur det kan undvikas. Då blir det upp till SIS att använda verktygen och prata om frågorna på alla ställen där organisationen verkar.

- Visst är vi svenskar rätt framåt men det här arbetet behövs i hela standardiseringsvärlden, även i Sverige.

Se en ISO-video som förklarar vikten av arbetet


Får du vårt nyhetsbrev?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.