Nyhet · 2021-05-03

Nu blir det en global standard för matsvinn

Det globala standardiseringsorganet ISO har beslutat att ta fram en standard för matsvinn. Varje år slängs enligt FN mer än 500 miljoner ton mat. Den nya kommittén ses därför som ett viktigt genombrott.

I slutet av april tog ISO beslutet att bilda en ny subcommittee som ska arbeta uteslutande med matsvinn. Det innebär konkret att ISO ska ta fram globala standarder som definierar och underlättar arbetet mot matsvinn. Lorena Olivares, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder, hälsar beskedet med entusiasm:

– En ISO-standard är ett globalt verktyg som gör det möjligt att kontrollera och mäta matsvinn utifrån principer som experter från hela världen enas om.

Kommitténs uppdrag blir att ta fram standarder som skapar tydliga spelregler för alla aktörer i frågan. Standardiseringen ger en tydlig ram och systematik i att mäta och verifiera arbetet.

Det finns sedan tidigare en ISO-kommitté som jobbar med standardiseringsfrågor kring livsmedel på global nivå. Den heter ISO/TC 34 ’Food products’. Nu skapas alltså en ny subcommittee (SC) till denna kommitté som uteslutande ska arbeta med ’Food Loss and Waste’, det vill säga matsvinn. I Sverige är det SIS-kommittén ’Livsmedel och foder’ som har gett det svenska svaret, och Sverige var ett av de länder som ställde sig positiva till att den nya ”subcommittén” bildas.

En betydande andel av all mat slängs varje dag, trots att det råder matbrist i stora delar av världen. Detta är ett viktigt skäl till att matsvinnet anses vara ett problem. Mindre matsvinn skulle också reducera matproduktionens påverkan på till exempel växthuseffekt och markanvändning.

– Det är inte bara aktörerna i matkedjan som har nytta av det här utan även till exempel de som jobbar med opinionsbildning och vill skapa förändringar på samhällsnivå. En tydlig standard gör att vi alla pratar om samma sak. Då blir det lättare att ta fram lösningar, säger Lorena Olivares.


Lorena Olivares

Projektledare, Konsument och arbetsmiljö

E-post: lorena.olivares@sis.se

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.