Nyhet · 2017-04-13

Äldrestandarden i korrigerad version

Nu har Äldrestandarden (Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, SS 872500:2015) kommit i en korrigerad version.

Standarden publicerades 2015 och finansierades av Socialdepartementet inom satsningen på de mest sjuka äldre.

Standarden utgår från den äldres behov och beskriver, med ett personcentrerat förhållningssätt, hur kvaliteten kan förbättras i äldreomsorgen och kan användas som ett kvalitetsverktyg av verksamheter inom äldreomsorg.

I den nya versionen har vissa krav förtydligats och rättats till samt vissa avsnittshänvisningar justerats. Alla ändrade avsnitt har ändringsmarkeringar i marginalen.

Standarden är nedladdningsbar utan kostnad på SIS websida. Du hittar den här SS 872500:2015.

Det är SIS kommitté Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 572 som ansvarar för arbetet. Läs mer om arbetet i kommittén på www.sis.se/tk572

Vill du ha mer information om arbetet i SIS/TK 572?

Välkommen att kontakta projektledare Alexandra Antoni, 08-55 55 20 92 alexandra.antoni@sis.se eller projektassistent Jenny Vesterberg, 08-55 55 21 14, jenny.vesterberg@sis.se


Vad betyder beteckningarna?

Vi lever i en värld av förkortningar.

I SIS förkortningsordlista hittar du de allra vanligaste förkortningarna som används i standardiseringssammanhang.