Nyhet · 2021-03-29

Svensk expert hjälper WHO ta fram globalt vaccinationsintyg

Inom WHO, EU och Sverige pågår ett intensivt arbete med att ta fram vaccinationsintyg för covid-19. ”Digitala intyg om vaccination skapar möjlighet till rörelsefrihet igen”, säger Gunnar Klein, professor i e-hälsa och svensk representant i WHO:s expertgrupp med lång erfarenhet av olika standardiseringsprojekt inom området.

Text: Per-Ola Knutas

När vaccinationerna mot covid-19 kom igång i slutet av förra året efterlyste Världshälsoorganisationen WHO internationella experter till ett projekt som skulle utveckla ett globalt Smart vaccination certificate för att minska smittspridningen i världen.

– Syftet med projektet är att vi ska vägleda WHO:s medlemsländer till att åstadkomma internationella vaccinationsintyg för covid-19, något som väldigt många människor, organisationer och stater nu ser fram emot, säger Gunnar Klein, läkare och immunolog i grunden, i dag professor i e-hälsa vid Örebro universitet och med lång internationell erfarenhet av olika standardiseringsprojekt inom e-hälsa, bland annat från den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den internationella motsvarigheten, ISO.

 Själv fick han kännedom om WHO-projektet via SIS och den tekniska kommitté för hälso- och sjukvårdsinformatik som han i dag sitter med i: SIS/TK 334.

–  Det var väldigt många som sökte till WHO-projektet. Jag blev nog utvald tack vare mina erfarenheter av internationell standardisering av hälsorelaterad information och specialkunskaper inom informationssäkerhet, säger han.

Gemensam global lösning

Frågan är nu om världen kan enas om en gemensam lösning för vaccinationsintyg. Just nu ser EU-kommissionen ut att vilja gå längre än WHO. Nyligen föreslog kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att alla medlemsländer bör ta fram intyg som också ska kunna innehålla laboratorieuppgifter om genomgången covid. Dessutom föreslog hon att resultat av nyligen utförda virustester ska ingå i intyget, tester som kan visa att man inte är smittsam just nu.

– En viktig skillnad är att WHO har ett mycket starkt fokus på just vaccinationsintyg. Jag har försökt få dem att ta med laboratorietester om genomgången covid också men det ingår inte i förslaget i dag, säger Gunnar Klein.

– Min förhoppning är förstås att det ändå ska bli en enhetlig lösning för detta som används både i Europa och i världen i övrigt, tillägger han.

Tidplanen: Vaccinintyg klart till 1 juni

Sveriges tidplan är att våra vaccinationsintyg ska vara på plats till den 1 juni. Gunnar Klein tror att det är möjligt.

– Lösningen bygger på att vi redan har ett fungerande nationellt vaccinationsregister där alla covid-19-vaccinerade förs in. Där finns alla uppgifter som behövs.

Det behöver också tas fram en tjänst där privatpersoner beställer och hanterar sitt digitala intyg för att sedan kunna visa upp dem på sin telefon eller ett utskrivet papper.

En fråga som diskuteras internationellt just nu är vilken lösning som bör användas för att verifiera att intyget är äkta.

– Den senaste tiden har EU visat stort intresse för en svensk säkerhetslösning som också har presenterats för WHO, säger Gunnar Klein. Man kan beskriva det som en kod i mobilen som kan läsas av som en biljett i kollektivtrafiken. Som en QR-kod, fast säkrare.

”Öppna standarder enormt viktiga”

Gunnar Klein beskriver sig som en stor vän och förespråkare av standarder inom sitt område e-hälsa.

– Vården är beroende av medicinsk forskning och inte minst på området molekylärbiologi. Öppna standarder för till exempel genomsekvenser är enormt viktiga och används flitigt. Det är därför man på mycket kort tid har kunnat dela information om SARS-CoV-2-virusets genom för tester och analyser av mutationer och också för att konstruera vaccin.

– Samtidigt är det är viktigt att se standardiseringen som ett sammanhängande system. Inom vårdsektorn använder vi till exempel många grundläggande standarder inom IT och telekommunikation, tillägger han.


Gunnar Klein, Professor i e-hälsa och ledamot i SIS/TK 334.

Gunnar Klein
Professor i e-hälsa och ledamot i SIS/TK 334.

Vaccinationsintyg i korthet

Vaccinationsintyg har två syften. När en vaccinerad möter vården, kanske i ett annat land, behöver man veta vilka vaccin som givits för att bedöma behov av ny vaccination och eventuella biverkningar. Det andra syftet är att bidra till att öppna upp samhället för de som är vaccinerade eller immuna på annat sätt. Det kan gälla både i arbetslivet som för kultur och nöjen men det diskuteras också för att kunna ta bort reserestriktioner mellan länder.

 

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet kommer 5 gånger per år.

Vill du delta i standardutveckling?

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.