Nyhet · 2020-12-14

Kartläggning visar på behov av standarder för plaståtervinning

Det finns ett stort behov av standarder för plaståtervinning. Det visar en ny rapport som har tagits fram inom ISO. Svenska institutet för standarder, SIS, har varit drivande i arbetet med att ta fram rapporten och här berättar Jenny Fagerland, projektledare inom plastområdet, SIS, mer.

Berätta om den nya rapporten

– I rapporten SS-ISO/TR 23891 Plastics – recycling and recovery-necessity of standards kartläggs behoven globalt av standarder inom plaståtervinning. I rapporten beskrivs bland annat existerande standarder inom plaståtervinning, kartläggning av utmaningar på området och behov av nya standarder.

– Rapporten ger en tydlig överblick över den nuvarande situationen i världen gällande plaståtervinning och den visar på ett stort behov av både utveckling och framtagande av nya standarder på området. T.ex. saknas det standarder för bestämning av kemikalieinnehåll och standarder som bestämmer kvaliteten på återvunnen plast.

Hur ska rapporten användas?

 Syftet är att dokumentet ska ge vägledning framåt vid utvecklingen av standarder för plaståtervinning. Rapporten ska hjälpa intressenter inom plastindustrin i utvecklingen av nya och modifierade standarder för att förbättra och effektivisera återvinning av plast. Målgruppen är industri och branschorganisationen inom plasttillverkning och återvinning samt design och hantering av material under och efter användning.

Vilka har deltagit i arbetet?

 Rapporten utvecklades i arbetsgruppen för miljöaspekter inom SIS tekniska kommitté för plast, SIS/TK 156/AG1. Förslaget togs sedan upp i det internationella sekretariatet för mekanisk och kemisk återvinning av plast inom ISO som leds av SIS. Personerna som har ansvarat för arbetet är Nazdaneh Yarahmadi och Ignacy Jakubowicz från RISE, Kristin Geidenmark Olofsson från Trioplast som alla är engagerade i standardiseringsarbetet via SIS. Från SIS har Johan Dahlgren deltagit.

Varför är det så viktigt med standardisering inom plastområdet?

 Jordens resurser är inte oändliga. För att uppnå de klimat och miljömål som satts upp inom Europa är det viktigt att vi tar hand om våra resurser och återvinner dem, och plastmaterial är inte ett undantag. Standarder fyller en viktig funktion för en hållbar global användning av plast. För att vi ska kunna återanvända plast i nya produkter är det viktigt att man är överens globalt om hur det ska genomföras på bästa sätt. Plast är många olika material med olika egenskaper och tillsatser som inte kan återvinnas tillsammans. För att vi ska kunna återvinna olika typer av plast måste det finnas standarder som vägleder i allt från identifiering, separation, karakterisering, design och märkning av plast. En viktig aspekt är också kvaliteten på det återvunna materialet som måste redovisas på ett enhetligt sätt.

– Standardiseringsarbete harmoniserar och skapar regional eller global acceptans för nya kunskaper och forskningsresultat som kan accelererar användning av rätt plast på rätt plats. På det visset värdesätter vi plastmaterial och produkter likvärdigt i olika delar av värden.


Jenny Fagerland, projektledare på SIS inom plastområdet

Standardisering för plast

Plast är formbart, lätt, tåligt, hållbart, energisnålt och återvinningsbart. Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi, där både termoplast, härdplast och kompositer behandlas.

På SIS TK 156 Plast kan du delta eller läsa mer om standard­isering inom området.