Nyhet · 2020-05-19

Internationell standardisering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för vårdens professioner

Du har nu möjlighet att delta i internationell standardisering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för vårdens professioner. Kvalitetskrav för klinisk verksamhet som bedriver verksamhetsförlagd utbildning för vårdens professioner kommer att anges i ett dokument som ska tas fram genom workshops inom ISO. Din kompetens och erfarenhet är värdefull för detta arbete.

Den brittiska standardiseringsorganisationen BSI har inlett ett arbete som kommer att leda till en International Workshop Agreement (IWA), alltså en internationell överenskommelse som specificerar kvalitetskrav för klinisk verksamhet som bedriver verksamhetsförlagd utbildning för vårdprofessioner. IWA är ett dokument som tas fram för att säkerställa snabbare leverans av ett gemensamt sätt att hantera en situation. IWA har inte samma status som en standard men kan med tiden utvecklas till en standard. Dokumentet tas fram genom en serie workshops där deltagarna och de deltagande organisationerna kommer överens om innehållet.

En IWA är vanligtvis giltig i upp till sex år innan den dras tillbaka eller konverteras till en internationell standard (ISO).

Bakgrund

Många länder saknar specifika kvalitetskrav gällande verksamhetsförlagd utbildning inom vården. Kvalitén och kraven på utbildningarna varierar, vilket i värsta fall kan påverka patientsäkerheten.

Uppgift

Workshopens deltagare ska tillsammans utveckla ett dokument i form av en IWA som specificerar kvalitetskrav för verksamhetsförlagd utbildning av vårdprofessioner. Följande ämnen planeras för närvarande i dokumentet:

Styrning och ledning

  • Organisationskultur
  • Ledning av verksamhet
  • Åtaganden
  • Riskhantering

Resurser

  • Personal
  • Infrastruktur
  • Finansiering
  • Dokumenterad information
  • Planering och kontroll av utbildning 

Workshopen är uppdelad i två tillfällen:

1:a mötet 
22 juni 2020, kl. 09:00 till 12:30 17:00 till 20:30 Svensk tid

eller

2:a mötet
29 juni 2020, kl. 09:00 till 12:30 17:00 till 20:30 Svensk tid

Obs! Vi har två mötestider för varje datum för att möjliggöra att så många människor som möjligt kan bidra.

Vill du delta?

Mötena kommer att hållas via Zoom och du måste anmäla dig senast den 1 juni till:

Sally Swingewood, sally.swingewood@bsigroup.com (BSI), ISOs projektledare och drivande för projektet 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Sarah Sim, sektionschef vård och omsorg,
Svenska Institutet för Standarder (SIS):
sarah.sim@sis.se, 08-555 520 64

eller projektledare och samordnare från SIS och Sverige för arbetet,
Lena Morgan, lena.morgan@sis.se, 08-555 520 83

Sammankallande och internationell värd för mötet är:

Carol Hall (University of Nottingham)
C.Hall@nottingham.ac.uk

Dr Carol Hall är utbildad sjuksköterska och professor i omvårdnad med lång erfarenhet av planering, leverans och kvalitetssäkring av vårdutbildning, i Storbritannien såväl som internationellt. Carol deltog i arbetet kring sjuksköterskeutbildningen under det europeiska direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, Hon har bland annat varit aktiv vid UK Royal College of Nursing (2006 - 2015) och varit vice ordförande i Federation of European Nurse Educators (FINE 2012 - 2018).

Sandra Feliciano (Knowledge Innovation Centre) sandra@knowledgeinnovation.eu

Sandra Feliciano tog examen i samhällsvetenskap. Hon har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledning och är en erfaren internationell konsult och utbildare samt en kvalificerad bedömare vid certifiering. Hon är forskningsassistent vid KIC, arbetar med projekt som handlar om utbildningskvalitet och är lektor vid Porto Polytechnic, där hon undervisar i standardisering, kvalitet och även ledningssystemrevisioner på Mastersnivå. Hon representerade Portugal och Angola vid ISO / TC176 under den senaste revisionen av ISO 9001 och ledde som Convenor för ISO / PC 288 / WG 1 utvecklingen av ISO 21001: 2018, den första ISO-ledningssystemstandarden för utbildningsorganisationer. Mer information på: www.linkedin.com/in/felicianosandra