Nyhet · 2022-06-22

Innovationsledning – nytt yrke, nya standarder

Antalet innovationsledare har exploderat. Vi pratar om en femdubbling det senaste decenniet. Även inom standardiseringsvärlden är innovation viktigt. Nu har arbetet med kravstandarden ISO 56001 inletts, och den bedöms få stor betydelse.

Elisabet Spross, Sweco.

Enligt en uppskattning av deras egen branschorganisation har antalet innovationsledare femdubblats på tio år. Ett skäl till att det är svårt med exakta siffror är att rollen inledningsvis hade lite olika titlar. Nu har dock ”innovationsledare” blivit rådande.

- Jag har varit på Sweco sedan 2019 och bara på den här korta tiden har jag kunnat se förändringen, säger Elisabet Spross.

Vid en relativt ny yrkesroll som denna händer det såklart att folk undrar ibland. ”Vad gör du på dagarna?” är inte en främmande fråga för Elisabet. I den döljer sig ibland en fundering om man verkligen kan skapa innovation på det här sättet.

- Det handlar snarare om att bygga upp en systematik och struktur för att lyckas ta idéer hela vägen till värdeskapande nya lösningar. Det är vad jag gör om dagarna, säger hon med ett leende.

Samtidigt ser hon ju, dagligen, att det jobb hon utför är något som kunderna vill ha. De förväntar sig att leverantören inte bara gör ”som förra gången” utan alltid försöker hitta den bästa tänkbara lösningen. Inte minst av hållbarhetsskäl.

- Det blir vanligare och vanligare med innovationsupphandling. Våra kunder förstår att de behöver upphandla på nya sätt för att skapa utrymme för innovativa lösningar, inte minst för att minska klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt, säger Elisabet Spross.

Det är också tydligt, säger Elisabet Spross, att intresset och förståelsen för innovationsledning har ökat bland kunderna. Inte minst inom den offentliga sektorn.

- Kommunerna kommer starkt nu. De är jätteintresserade av att förstärka den interna organisationen med den här kompetensen. Det blir också allt vanligare innovationsledning anges i upphandlingar.

Redan 2013 började ISO att ta fram standarder för innovationsledning. I 56000-serien ingår bland annat definitioner (56000) samt vägledning kring innovationsledningssystem (56002) – där 56002 adresserar ledningssystem på motsvarande sätt som till exempel kända 9001 och 14001. Just nu pågår arbete bland annat med 56001, en kravstandard för innovationsledningssystem, vilket alltså skiljer sig från de tidigare i samma familj då dessa är vägledande standarder.

Ingrid Kihlander, RISE

- 56001, när den är klar, kommer att kunna användas för att certifiera aktörer. Det blir då intressant att se hur kunder kan komma att ställa krav på en 56001-certifiering vid upphandling och vad det i sin tur får för effekter, säger Ingrid Kihlander, innovationsledningsforskare på RISE.SIS/TK 532 Innovation Management

Läs mer om SIS arbete med att ta fram ledningssystem för innovationsarbete.