Nyhet · 2018-10-09

Hållbart stadsbyggande kräver samverkan

Han är Sveriges nya riksarkitekt. Christer Larsson vill synliggöra arkitekturen och byggandets roll i utvecklingen av hållbara smarta städer.

Grattis till ditt nya jobb. Vad är riksarkitektens uppdrag?

Riksarkitektens roll och uppgift är att stärka hela området arkitektur och stadsbyggande. Sverige behöver investera mycket i byggande, vi behöver fler och nya goda livsmiljöer för människor. Samtidigt står vi inför en rad samhällsutmaningar. Vi ska synliggöra arkitektur och stadsbyggnation som en del av lösningarna på de här utmaningarna. Den rumsliga gestaltningen i en stad har en viktig uppgift – den kan bidra till integration, trygghet och andra aspekter på hållbar samhällsutveckling. Det ligger ett stort ansvar i hur vi gör offentliga investeringar. De ska präglas av de globala målen och i min roll som riksarkitekt kan jag bidra med förebildsarbete, goda exempel och inspiration.

Kommer målen i Agenda 2030 påverka svensk stadsplanering de kommande tio åren?

Ja, jättemycket tänker jag. Hållbarhetsambitionen från riksdag och regering har tidigare inte varit så tydlig. Men nu händer det väldigt mycket, vi har en helt ny agenda på nationell nivå. I det här fönstret av möjligheter gäller det att haka på och göra bra saker. De 17 globala målen kommer påverka stadsbyggande på en rad sätt. Våra processer, som ett exempel, ska bygga på delaktighet och demokrati. Jag ser det som att de globala målen kan fungera som en mötesplats, jag tror att det finns en kraft i detta. Vi behöver partnerskap mellan alla involverade parter – stadsplanerare, byggare, arkitekter och medborgare.

Vilken roll kan standarder spela i det här arbetet?

Man bygger och utvecklar inte en stad ensam. Vi är beroende av nära samarbeten för att utveckla innovativa helhetslösningar. Jag tror på att göra öppna standarder för att främja konkurrens och samverkan kring målen. Vi har mycket kunskap i Sverige att erbjuda i andra delar av Europa. För att skapa goda och hållbara boendemiljöer med till exempel delade energilösningar och digitala tjänster behöver vi samverka. Där är standarder ett verktyg.

Finns det någon bra förebild, en stad som ligger i framkant i hållbarhetsarbetet?

Malmö är idag en förebild inom hållbar stadsutveckling globalt sett. Projektet M21 syftar till att utveckla framtidens urbana lösningar redan idag. Genom samarbetet i M21 kommer vi att fånga nya synergier och testa lösningar för framtidens boende, hållbarhet, digitalisering och energi.


M21

M21 är en tankesmedja och en testbädd med syftet att utveckla morgondagens samhälle. Målen för Malmöprojektet är satta utifrån Agenda 2030.

Deltar gör: Malmö stad, IBM Svenska AB, BoKlok Housing AB, E.ON Energilösningar AB, IKEA, Ubisoft Entertainment Sweden AB, Rosengård Fastighets AB, Skanska Sverige AB, Fastighets AB Trianon, VA SYD och White arkitekter AB.

Läs mer på www.malmo.se/


Christer Larsson, riksarkitekt

Arkitekt SAR/MSA, KKH
Adj professor i arkitektur, Arkitektskolan Lunds Universitet
Stadsbyggnadsdirektör i Malmö

SIS/TK 588 Smarta städer

SIS kommitté ”Hållbara smarta städer och samhällen” deltar i det europeiska forumet för smarta och hållbara städer.

Syftet är att tillsammans kartlägga Europas standardiseringsbehov inom området, och föreslå potentiella standardiseringsarbeten.