Nyhet · 2022-09-02

Global standard ska förbättra kvinnors arbetssituation

Bristande jämställdhet på arbetsmarknaden är ett globalt problem. Inte minst i Pakistan, där patriarkala krafter bland annat motsätter sig kvinnligt ledarskap. Nu kan du vara med och påverka ISO:s nya riktlinjer som syftar till att göra skillnad för miljontals kvinnor världen över.

Endast hälften av världens kvinnor är integrerade på arbetsmarknaden, jämfört med nio av tio män. Färre kvinnor än män har beslutande befattningar, lägger mer tid på obetalt hemarbete och en av tre har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld enligt WHO:s uppskattning.

Mot den bakgrunden ska ISO ta fram en ny standard som syftar till att ge konkreta riktlinjer och rekommendationer för offentliga och privata organisationer, i ett försök att uppmuntra till ökad jämställdhet. En som välkomnar initiativet är Shawana Fazal, assisterande professor på Hazara University i Pakistan.

Pakistan har lång väg till jämställdhet

– Att arbetsmarknadens villkor ser olika ut för män och kvinnor är ett globalt problem. Patriarkala strukturer, som här i Pakistan, förvärrar problemen ytterligare. Samtidigt som allt fler av våra kvinnor studerar har de fortfarande ansvar för all matlagning, barn och sina åldrande svärföräldrar, säger Shawana Fazal.

Shawana Fazal har forskat på hur arbetssituationen ser ut för kvinnliga akademiker i Pakistan.

– Lönen är faktiskt densamma, men kvinnor får sällan chefsjobb eftersom männen inte accepterar dem som ledare. Dessutom går kvinnorna hem senast fem, för att hinna med hemarbetet och undvika risken att bli trakasserade.

Under pandemin var situationen extra svår. Många kvinnor saknade möjlighet att kunna dra sig undan. Medan männen ofta kunde hålla sina distansföreläsningar från egna arbetsrum i hemmet, tvingades kvinnorna dela utrymmen med både barn och äldre släktingar.

Samtalet med Shawana Fazal sker över Zoom, där ett barn i bakgrunden skymtar in och ut ur bilden. Shawana Fazal berättar även om ett exempel där en kvinna fick sin forskningsrapport underkänd, som straff för att hon vägrade vika sig och stod upp för en avvikande åsikt gentemot de överordnade.

– Hon hade kunnat driva fallet vidare, men tystades och tappade till slut sin motivation. Generellt sett skulle jag dock säga att pakistanska kvinnor är mentalt starka. Vi är experter på att få allt att fungera, både i hemmet och på jobbet.

Sökes: fler svenskar som vill påverka

Nästa steg i utevecklingen av den nya standarden är att en av SIS kommittéer ska ta del av och påverka det presenterade förslaget för gender equality. SIS välkomnar fler organisationer att delta, för att på så sätt kunna påverka och göra skillnad för miljontals kvinnor.   

– Jämställdhet är förstås en långt större fråga än bara lika villkor mellan könen. Men vi välkomnar det här internationella initiativet som ett bra första steg i riktning mot något större, säger Ulrika Edholm, projektledare på SIS.  

Välkommen att kontakta Ulrika Edholm, om du är intresserad av att veta mer om ISO:s initiativ.  Eller besök SIS kommitté för Organisationers samhällsansvar (TK 478) som övervakar arbetet.

 

 


Utbildningar inom arbetsmiljöledning – ISO 45001

Ett offensivt arbetsmiljöarbete är strategiskt viktigt för de flesta organisationer. I våra utbildningar får du kunskap om hur du på ett effektivt sätt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.