Logga in

Nyhet · 2018-01-24

Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt ytterligare tre år

Lantmäteriet och SIS, Swedish Standards Institute har förlängt avtalet som innebär att alla svenska geodatastandarder och -handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna inom geodataområdet kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma inom Sverige.

– Vi är mycket glada över att vårt samarbete med Lantmäteriet fungerat så bra under det här året. Därför förlänger vi nu licensavtalet i tre år vilket vi ser mycket positivt på eftersom vi har som mål att fler verksamheter i Sverige ska använda standarder. Vi hoppas att detta bidrar till en bättre samsyn och infrastruktur på geodataområdet, säger Christer Jangel, försäljningschef för standarder på SIS.

Geodata är en viktig del i vardagen för de allra flesta av oss. Geodata – som till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information – är ofta nödvändiga för att kunna beskriva och förstå annan information. Geodata utgör därför ofta basen i appar, e-tjänster och handläggningsstöd.

Det finns en rad stora geodataaktörer i Sverige. Till dem räknas alla kommuner, ett flertal statliga myndigheter och en rad privata företag. Ofta producerar de egna geodata och de använder också andras data i stor utsträckning. Användningen av standarder släpar dock efter på geodataområdet och det leder till att geodata från olika aktörer kan vara svåra att kombinera. Det hoppas nu Lantmäteriet och SIS ska förändras genom avtalet som möjliggör kostnadsfri användning.

Det handlar om ett femtiotal standarder: samtliga nationella standarder och handböcker inklusive en ”topp 20”-lista med internationella standarder, mestadels ISO. Att geodatastandarderna blir kostnadsfria ligger i linje med den nationella geodatastrategin. Den har tagits fram för att öka nyttan av geodata i Sverige och den redogör för hur geodata kan bidra med lösningar till flera stora samhällsutmaningar.

Här kan du läsa mer om hur du får tillgång till geodatastandarderna kostnadsfritt


Christer Jangel

Christer Jangel, försäljningschef standarder på SIS

Kommitté för geodata

SIS/TK 323 är den tekniska kommitté hos SIS som samordnar och utvecklar standarder inom området för geodata.