Nyhet · 2023-05-24

Sökes: Framtidens nestor i informationshantering

Ledningssystemet för verksamhetsinformation, LVI, bidrar till att styra upp hanteringen av information i allt från myndigheter och börsbolag till blomsterbutiker. Nu söker SIS fler deltagare som vill öka sina kunskaper och påverka utveckling av en tillgång som representerar stort värde för alla organisationer.

Information är en värdefull tillgång för verksamheten. Det kräver dock ordning och reda, för att du alltid ska kunna vara säker på att komma åt den information du behöver och fullgöra dina rättsliga skyldigheter.

– Varje organisation behöver någon som fastställer processen, ser till att den följs och som värderar vad som ska sparas och vad som ska tas bort, säger Anki Steen. 

Anki Steen är något av en nestor inom svensk informationshantering. Under hela sitt yrkesverksamma liv, som inleddes 1976, bidrog hon till att strukturera upp information åt flera myndigheter i olika roller. Därtill var hon, och är fortfarande, engagerad i SIS standardisering inom området.

Anki Steen har varit engagerad i SIS standardisering sedan slutet av 90-talet. Nu hoppas hon hitta andra att lämna över till.

– 2017 gick jag i pension från Sjö- och Luftfartsverket, där jag var chef för deras informationshantering. Jag har funderat på att även lägga standardiseringen på hyllan, men uppdraget är alltför viktigt. Min arbetsgrupp speglar det internationella arbetet kring ledningssystemet för verksamhetsinformation och i dagsläget finns ingen att lämna över till.  

Projektledaren i SIS kommitté 546, Anders Thellberg, bekräftar att man jobbat för att få till ett generationsskifte, både vad gäller en ersättare för Anki och en ny ordförande för hela kommittén. Att fylla Anki Steens skor blir svårt, men för dig som antar utmaningen finns löfte om en brant utvecklingskurva. Därtill växer nätverket och möjligheten till värdefullt kunskapsutbyte av att du får kontakt med kommitténs andra experter från bland annat Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Regeringskansliet.

LVI underlättar för såväl myndigheter som blomsterbutiker

I Sverige är Riksarkivet tillsynsmyndighet för alla statliga myndigheter och utfärdar förordningar som de ska följa, så att informationshanteringen lever upp till exempelvis tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Myndigheter som följer kraven i ledningssystemet för verksamhetsinformation kan vara säkra på att de även lever upp till Riksarkivets krav. LVI ger även stöd för hur privata verksamheter kan skapa struktur, processer och vilka krav de ska ställa.

– Andra ledningssystem som exempelvis ISO 9001 kommer visserligen in på det här, men förklarar inte hur. Att hantera information på rätt sätt är viktigt för alla verksamheter. Många fler skulle ha stor nytta av ISO 30301 och ISO 30302. Standarden kan tillämpas av såväl den multinationella organisationen som den lilla blomsteraffären på hörnet, säger Anki Steen.

Vill du veta mer om SIS standardisering inom området informationsförvaltning? Kontakta Anders Thellberg, projektledare på SIS.

 

 

 


Utbildningar inom informationssäkerhet

Kompetensutveckla din organisation med kunskap direkt från källan! Våra utbildningar riktar sig till olika delar i organisationen och är anpassade till de roller som hanterar informationssäkerheten.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

SIS/TK 546 - Informationsförvaltning

Information i en verksamhet ska vara användbar, tillförlitlig och tillgänglig för dem som behöver den under den tid den behövs. Kommittén arbetar med metoder, processer, styrning och principer för hantering och bevarande av information för såväl offentlig som privat sektor. Det omfattar hantering av digitala såväl som analoga medier.