Nyhet · 2022-09-25

En standard för investeringar

Hur får jag riskkapital till min företagsidé? Det undrar många entreprenörer. Investerare, däremot, undrar: Vilka idéer ska jag investera i? Det finns en rejäl lucka här. Nu håller SIS ett intressentmöte för att utvärdera intresset för att standardisera investeringar i onoterade bolag.

Anders Sjunnesson, grundare och vd, Pepicon.

Intressentmötet, den 12 oktober, sker i samverkan med fintechföretaget Pepicon, vars grundare och vd Anders Sjunnesson har funderat länge på situationen:

– Jag har sett det här från alla håll, i många år – som entreprenör, på investmentbank och som investerare. Det är ett uppenbart problem, säger han.

Ofta saknas viktig data i underlaget. Investerare väljer bort många ansökningar eftersom det skulle ta för mycket tid att inhämta och processa all data som krävs för att syna korten och komma till beslut. Och tid är pengar. Men vilken data är nödvändig? Och hur bör ett bra investeringsunderlag eller prospekt se ut, egentligen? Det är här standardisering kan visa sig vara lösningen. En tydlig mall och vägledning – en standard, helt enkelt – för kapitalanskaffning och investering skulle kunna underlätta och bidra till bland annat högre transparens och ett effektivare tillvägagångssätt. SIS arbetar med kommittéer, som samlar experter från alla håll, ofta från konkurrerande verksamheter. I det här fallet skulle det vara entreprenörer, investerare och ”allting däremellan” såsom investmentbanker, kapitalförvaltare, rådgivare, inkubatorer med flera.

– Efter att ha fått höra förslaget så tror jag att det skulle vara positivt för alla inblandade om man kunde enas om gemensamma riktlinjer för vad som ska finnas med i underlaget, säger Johan Dahlgren, som är sektionschef på SIS.

Anders Sjunnesson håller med:

– Det tar mycket resurser att söka finansiering och det kan bli en både jobbig och fruktlös resa. Hela ekosystemet skulle vinna på en modernisering, digitalisering och standardisering. En standard skulle bidra till ökad förståelse och minska osäkerheten och tidsåtgången för både investerarna och bolagen.

Johan Dahlgren tillägger att intresset är det viktigaste nu:

– SIS lägger gärna tid på detta, men bara om det finns ett uttalat intresse för standarden och att intressenter med olika perspektiv är villiga att delta i utarbetandet, säger Johan Dahlgren.

Intressentmöte:Standard för investering i onoterade bolag 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.