Nyhet · 2020-06-26

Den första standarden för visselblåsning ute på remiss

Nu finns det chans att tycka till om den första globala standarden för visselblåsning som är ute på remiss. Sverige deltar via SIS i arbetet med att ta fram en ISO-standard för visselblåsning.

Syftet med standarden är att skapa en ram för ett tydligt och robust visselblåsarsystem inom en organisation samt en skyddande miljö där människor kan rapportera oro vilket är avgörande för att effektivt förebygga och hantera oegentligheter.

– Jag skulle säga att det inom de flesta organisationer finns behov av ett visselblåsarsystem, för att säkerställa att ledningen stödjer visselblåsning och främjar en etisk arbetsmiljö där alla medarbetare vågar rapportera felaktigheter. Standarden ska vägleda och stödja organisationer att skapa och hantera ett visselblåsarsystem utifrån best practice, och är strukturerad som ISO:s övriga ledningssystemstandarder som till exempel ISO 9001 och ISO 14001, säger Tina Bohlin, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS.

Att inte lyssna på visselblåsare kan leda till långtgående konsekvenser för organisationerna, och det är också viktigt för organisationernas intressenter som litar på dem, till exempel kunder, konsumenter, samarbetspartner och andra intressenter. Visselblåsare kan också hjälpa till att stödja hållbarhetsagendan till exempel genom att rapportera miljöskador.

Standarden beräknas vara klar sommaren 2021. Målgruppen för standarden är främst ledningen inom alla olika typer av organisationer inom alla branscher.

Här kan du ta del av remissen för standarden Whistleblowing Management Systems – Guidelines

Svensk teknisk kommitté som arbetar med standarden, SIS/TK 478 Socialt ansvarstagande