Nyhet · 2017-10-05

Därför behövs standarder för onlinespel

Gemensamma europeiska standarder kan bidra till ett säkrare och tryggare spelande på nätet. Det menar ett flertal aktörer inom branschen.

Allt fler svenskar spelar spel online. Slår man på en reklamkanal på sin tv dröjer det inte länge förrän det dyker upp reklam för nätcasinon eller betting. En framgångsrik spelare kan tjäna stora summor på en kväll. Men det finns en baksida – spelberoendet ökar i samhället och många onlinespel bedrivs utan reglering.

Under 2016 omsatte de utlandsbaserade bolagen, utan svenskt tillstånd, cirka fem miljarder kronor av spel på internet på den svenska marknaden, enligt aktuell statistik från Lotteriinspektionen. Det är betydligt mindre än de svenska spelaktörerna med tillstånd, som omsatte 17 miljarder kronor, inklusive fysiska lotterier. Men när det gäller onlinespel är trenden tydlig, det är framför allt de utländska bolagen som ökar sina marknadsdelar.

Totalt sett omsattes ungefär 9 miljarder kronor på onlinespel under 2016. Det innebär att spelbolag utan tillstånd i Sverige står för 55 procent av spelet på nätet.

Den 23 oktober hålls det första mötet för SIS nybildade tekniska kommittén (TK 610) med fokus på onlinespel.  Syftet med mötet, som hålls hos SIS i Stockholm, är att samla svenska intressenter som vill vara med och påverka framtida europeiska standarder för onlinespel. Patrik Gustavsson, tf operativ chef vid Lotteriinspektionen, ser att det finns ett behov:

– Om inte lagstiftning och annan reglering hänger med sin tid på det här området finns det en risk att samhället tappar kontroll över onlinespelen, säger han.

I regeringskansliet arbetas det just nu intensivt med att ta fram en proposition utifrån ”En omreglerad spelmarknad” som Spellicensutredningen i våras lämnade till regeringen. I utredningen finns förslag till en ny spelreglering, som syftar till att skapa en spelmarknad som bland annat präglas av högt konsumentskydd och hög säkerhet i spelen. Regleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla aktörer på den svenska spelmarknaden måste ha ett tillstånd och att övriga stängs ute. Propositionen beräknas vara klar i början av 2018.

Gustaf Hoffstedt är generalsekreterare för branschföreningen för onlinespel (BOS), som organiserar cirka 20 bolag som verkar på den svenska spelmarknaden. Han är också en av deltagarna i den nybildade kommittén. Gustaf Hoffstedt anser att standarder kan göra stor nytta, inte minst med tanke på att många svenska spelkunder använder sig av utländska spelbolag.

- Det är viktigt att vart kunderna än vänder sig ska de kunna förvänta sig samma enkelhet, säkerhet och trygghet, säger han.

Gustaf Hoffstedt hoppas också att branschgemensamma standarder kommer att reglera en säker och pålitlig drift av spelbolagen och öka skyddet för den personliga integriteten.

– Jag vill också se en reglering av konsumentskyddet, i termer av ansvarsfull marknadsföring och utestängning av minderåriga.

Även SPER, Spelbranschens Riksorganisation, deltar i standardiseringsarbetet och vill värna konsumentskyddet.

- Alla områden där spelbranschen kan enas och sträcka sig längre eller vara tydligare än lagstiftningen innebär en ökad trygghet för konsumenterna. Och att kunna göra det över landsgränserna är ju ännu bättre, säger Jenny Nilzon, vd på SPER.

Från Lotteriinspektionens håll lyfter Patrik Gustavsson fram ytterligare en aspekt:

– Med tanke på att den tekniska utvecklingen går allt snabbare skulle en mer aktuell och anpassningsbar reglering - som inkluderar hela spelmarknaden - vara till fördel för både spelare och aktörer, men även för oss som tillsynsmyndighet.

Text: Ylva Carlsson


Björn Nilsson, projektledare på SIS.

Det här är ett mycket spännande och högaktuellt arbete. Målsättningen är att samla marknadens viktigaste parter och tillsammans arbeta fram standarder som syftar till att förenkla rapporteringen för spelbolagen samt ge högsta möjliga konsumentskydd. Och att standarderna kommer vara ett stort stöd för spelbolagen att göra rätt och skapa förtroende, säger Björn Nilsson, SIS Projektledare.

Vad är onlinespel?

Med onlinespel avses, enligt Spellicensutredningens lagförslag, spel om pengar mellan en spelare och en spelanordnare genom användande av elektroniska kommunikationsmedel.

Bakgrund till SIS initiativ

EU-kommissionen har uppmanat den europeiska standardiserings-organisationen CEN att utveckla standarder inom online gambling, EU-mandatet om datarapportering av speltransaktioner för ”online gambling services”.

SIS är medlem i CEN och arbetar nu med att undersöka intresset från svenska aktörer som vill kunna påverka det kommande arbetet baserat på EU-kommissionens uppdrag. För flera europeiska aktörer regleras spelansvaret genom en överenskommelse en s.k. CEN Workshop Agreement från 2011, vars giltighetstid går ut i år.