Nyhet · 2020-01-13

Boverket förlänger avtal med SIS om eurokoder

Boverkets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS som gör eurokoderna (europeiska konstruktionsstandarder) tillgängliga för bygg- och fastighetssektorns aktörer har förlängts.

Det nya avtalet innebär att eurokoderna kommer att vara fritt tillgängliga fram till och med december 2022. Avtalet gäller svenska översättningar av eurokoder som kan laddas ner fritt från SIS webbplats i read-only format av den som har en svensk IP-adress.

– Vi är glada över det förlängda och delvis utvecklade avtalet med Boverket. Det sätter inte bara fokus på tillgängliggörande av eurokoder utan innefattar också stöd för medverkan i standardiseringsarbete och strategiskt arbete inom standardisering i Europa, säger Annika Andreasen, vd på SIS.

Sedan årsskiftet 2010/2011 är Eurokoderna myndighetskrav i Sverige.

Ta del av de svenska eurokoderna

Läs mer om eurokoder


Teknisk kommitté för Eurokoder

Brokonstruktion

Var med och påverka standardiseringen inom området Eurokoder i SIS/TK 203.