Nyhet · 2019-05-07

Blockchain: Standarder kan överbrygga missförstånd

Blockchain är ordet på mångas läppar. Men vad innebär egentligen tekniken? SIS har bildat en ny teknisk kommitté för att kunna påverka de internationella standarder som planeras.

Text Ylva Carlsson

Blockchain är en teknik som i grunden kan komma att förändra sättet vi hanterar information på och hur vi utbyter värde och tjänster. De senaste åren har Blockchain framför allt använts i finansiella sammanhang, men nu testas tekniken inom allt fler branscher.

Hur fungerar det då? Låt oss tänka på en vara som ska levereras. I dag använder alla parter som är inblandade i en affärsöverenskommelse sina egna versioner av databaser som ska uppdateras och synkas. Olika delar av informationen för en transaktion eller händelse finns då lagrat hos respektive part, till exempel banker, transportföretag, butiker eller e-handelsbolag.

Validering av händelser

I fallet Blockchain får alla i kedjan tillgång till den information som är nödvändig för att tjänsten ska kunna utföras. Alla händelser, det vill säga transaktioner, valideras av aktörer inom nätverket med en matematisk algoritm, därefter läggs de till i blockkedjan med ett sigill som består av ett så kallat "hash" (en kryptoteknik för att säkra integriteten i informationen). Informationen distribueras sedan ut till alla som medverkar i nätverket. Det innebär att händelsen blir validerad och kan anses giltig. Den är också känd av alla parter samt säkrad mot ändring och förstörelse.

På SIS finns nu en teknisk kommitté, SIS TK 614, vars syfte är att påverka de internationella standarder inom Blockchain som är på väg att tas fram inom ISO TC 307 "Blockchain and distributed ledger technology".

Effektivaste sättet

En av deltagarna i kommittén är Niklas Nelldal, lösningsarkitekt på Skandia. Han tycker att en av de främsta fördelarna med Blockchain som metod är att den kan effektivisera sättet vi överför värde mellan varandra, oavsett om det berör en privatperson eller ett företag.

- Det här är en teknik som direkt eller indirekt kommer att förändra de flesta människors liv. Det har tagit tid, men nu har polletten börjat trilla ner om att Blockchain kan bli lika omvälvande för vårt dagliga liv som internets intåg på 1990- och 2000-talen.

Eftersom ämnet är så komplext välkomnar Niklas Nelldal att SIS i sitt kommittéarbete bland annat valt att fokusera på internationella överenskommelser inom terminologi, säkerhet och ökad interoperablitet.

Standarder för stabilitet

- Hela det här teknikområdet leder till utmaningar inom juridik och marknadsreglering. Internationella standarder behövs för att uppnå en ökad stabilitet i frågorna och för att överbrygga missförstånd. Genom att engagera mig i SIS TK 614 hoppas jag kunna hjälpa till med det, säger Niklas Nelldal.

Inom ISO TC 307 förbereds en serie Blockchain- och DLT-standarder. De första planeras att släppas senast 2021, men redan 2020 väntas en terminologistandard."Internationella standarder behövs för att uppnå en ökad stabilitet i frågorna och för att överbrygga missförstånd."

Niklas Nelldal, lösningsarkitekt på Skandia

SIS/TK 614 - Blockchain

Vill du delta i arbetet eller veta mer om SIS TK 614?