Nyhet · 2022-06-21

Grattis Mattias Lindahl, som tar plats i regeringens cirkulära delegation!

Standarder har stor potential att bidra till samhället cirkulära omställning. Regeringen förstärker delegationen för cirkulär ekonomi genom att bjuda in Mattias Lindahl – professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet, styrelseledamot i SIS samt ordförande i kommittén som utvecklar standarder inom cirkulär ekonomi.

– Stort grattis till både Mattias Lindahl och regeringens delegation för cirkulär ekonomi! Mattias Lindahls stora kunskap och erfarenhet av att arbeta med cirkulära frågor både nationellt och internationellt, blir ett värdefullt tillskott som gagnar det fortsatta arbetet, säger Annika Andreasen, vd SIS.  

– Jag är väldigt glad över att ha fått den här möjligheten att kunna bidra till och påverka Sveriges viktiga omställning mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Rätt genomförd kommer den att kunna stärka och förbättra vårt samhälle samtidigt som vi minskar dess miljöpåverkan, säger Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete vid Linköpings universitet.

I regeringens pressmeddelande säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll att Sverige behöver öka takten i den gröna omställningen genom ekonomiska incitament för näringslivet att satsa på cirkulära lösningar, som återbruk, återvinning och reparation.

– Standarder, inte minst internationella är ett annat område där det finns stor potential att på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt bidra till omställningen mot mer cirkulära och hållbara lösningar. Jag sitter idag som ordförande i SIS kommitté för den nya standarden om cirkulär ekonomi och deltar även aktivt i det internationella arbetet. Min ambition är att föra in kunskapen från detta in i delegationen säger Mattias Lindahl.

Regeringen har också beslutat att delegationen för cirkulär ekonomi, som nu finns hos Tillväxtverket, ska bli ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga ledamöter hjälpa Sverige att ställa om men även fortsätta att ligga i framkant och bana väg för global omställning, säger Mattias Lindahl.

Vi är delaktiga i SIS standardisering inom cirkulär ekonomi – välkommen du med!
 • Arbio
 • Avfall Sverige
 • Duni
 • Futuense
 • Godsinlösen Nordic
 • Granitor
 • IKEA
 • Inlandets teknikpark
 • Jernkontoret
 • KTH
 • Lerums kommun
 • Linköpings universitet
 • OSG Sustainable business
 • RagnSells Recycling
 • Ramboll Sverige
 • RISE
 • SCB
 • Naturskydds-föreningen
 • Sveriges konsumenter

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut 6 gånger per år.

Kontakt

Vill du vet mer om SIS/TK - 616 Cirkulär ekonomi? Kontakta gärna oss! 

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Andrea da Rocha Lins
Projektassistent
andrea.lins@sis.se