Debatt · 2019-07-09

Replik: "Det är inte SIS som utformar byggstandarden"

SIS vd Annika Andreasen svarar i tidningen Dagens Samhälle på en debatt som handlar om en byggstandard. Det är experter inom byggbranschen som har skrivit de krav som nu är definierade i det aktuella standardförslaget för bostadsbyggande, skriver hon.

"Det är inte SIS som utformar byggstandarden", replik publicerad i Dagens Samhälle 2019-07-05

Företrädare för Liberalerna i några svenska bostadsbolag uttrycker på Dagens Samhälle debatt 2019-07-04 sin oro över den svenska standarden om invändiga mått och funktionsplanering för bostäder som har varit ute på remiss under våren. Vi tar deras konkreta oro om kostnadsökningar för byggande på stort allvar. Syftet med att använda standarder är ju att effektivisera produkter och tjänster och därmed sänka kostnader.

Den aktuella standarden justeras just nu efter en första remissomgång. En andra omgång beräknas genomföras under hösten. Revideringen av standarden initierades av de aktörer i byggbranschen som nu deltar i standardiserings­arbetet. De representerar allt ifrån myndigheter och intresseorganisationer till stora och små byggbolag samt arkitektbyråer. Den bredden är vi glada för. Men vi kan konstatera att antalet deltagare i arbetet med att skriva standarden bör vara fler, med tanke på den stora mängd svar vi har fått in under remisstiden.

Vi på Svenska institutet för standarder, SIS, som är ett av tre officiella och nationella standardiseringsorganen i Sverige, följer europeiska och internationellt vedertagna regler för standardisering. Det är oerhört viktigt för oss att alla intressen är representerade i arbetet med standarder och vi arbetar hårt för att uppnå detta. Det är fritt för vilken organisation som helst att delta i standardiseringsarbetet hos oss. Ingen undantas från möjligheten att delta och påverka innehållet i svenska och internationella standarder via oss.

Ett vanligt missförstånd om standardisering är att det är vi på SIS och andra standardiseringsorgan som utformar de krav som finns i standarderna. Men utformningen av krav i en standard sker genom att SIS leder arbetet i enlighet med standardiseringens principer – det är experter från deltagande organisationer som står för sakkunskapen och utformar kraven. Det är alltså experter inom byggbranschen som har skrivit de krav som nu är definierade i det aktuella standardförslaget. Så det mest effektiva sättet att påverka krav och innehåll i standarder är att själv delta och påverka arbetet.

Vi välkomnar synpunkterna från företrädarna i Liberalerna, eftersom de hjälper oss att identifiera hur vi kan förbättra vårt arbete och vår kommunikation. Vår ambition är att skapa nytta för företag, organisationer och samhälle både nationellt och internationellt, så att branschen får användbara standarder som effektiviserar och därmed sänker kostnaderna i byggbranschen.

Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS


Debatt i Dagens samhälle

Läs debatten på Dagens Samhälles webbplats om den svenska standarden om invändiga mått och funktionsplanering för bostäder.

"Gör det inte ännu dyrare att bygga bostäder" skriver företrädare för Liberalerna

Replik: "Det är inte SIS som utformar byggstandarden"