Handbok

Ritteknik Maskinteknik

Köp

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Boken innehåller grunderna för vyer snitt måttsättning, toleranser m.m. som gäller för alla branscher och de mer maskintekniskt inriktade kapitlen behandlar bl.a. ytstruktur, svetsbeteckningar och form- och lägetoleranser. Kapitlet "Branschritningar" tar upp ritningtyper inom bygg, el och VVS-området.

Köp

Handbok

Ritteknik Maskinteknik
Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-8018934

Beteckning: Ritteknik Maskinteknik

Utgåva: 2

Utgiven: 2016-01-01

Antal sidor: 376

Förlag: Athena Lär AB