Handbok

Cisternanvisningar V 2006 - Anvisningar för cylindriska cisterner av metalliska material med kupade, koniska eller plana gavlar (E-bok)

Köp
Pris: 725 SEK
standard ikon pdf

PDF

”Cisternanvisningar är baserade på svensk praxis som gällde vid tidpunkten när Cisternanvisningen publicerades och innehåll överensstämmer inte alltid med för dagen gällande svenska praxis och föreskrifter”.

Föreliggande utgåva av Cisternanvisningar V 2006 ersätter Cisternanvisningar V från 1995. Den ger vägledning för utformning av cisterner med hänvisningar till gällande regelverk och standard om öppna och slutna cisterner.

Dessa anvisningar gäller för svetsade stationära och flyttbara liggande eller stående cylindriska cisterner> 1 m3 av metalliska material med kupade, koniska eller plana gavlar, avsedda för brännbara varor samt miljö- och hälsofarliga kemiska produkter. Anvisningarna gäller såväl öppna som slutna cisterner. Cisterner kan vara antingen enkel- eller dubbelväggiga. Anvisningar gäller för cisterner i vilka gastrycket ovanför vätskeytan ej överstiger 0,5 bar (övertryck). För cisterner med volym <1 m3 kan anvisningar tjäna till vägledning. Anvisningar kan även tjäna till vägledning för utrustning till cisterner av icke metalliska material. Som exempel på vara som förvaras i cisterner enligt dessa anvisningar kan nämnas mineral- och vegetabiliska oljor, alkoholer, svavelsyra, lut och arseniklösningar.

Ämnesområden

Brännare för flytande och fasta bränslen (27.060.10) Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80014128

Beteckning: SIS HB 314 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2006-03-31

Antal sidor: 55

Förlag: SIS