Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-2:2006/AC:2013 , SS-EN 1993-2:2006/AC:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

  http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

EN 1993-2 innehåller en allmän grund för dimensionering av stålbroar och bärverksdelar av stål hos samverkansbroar. Den innehåller regler som kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i de olika delarna av EN 1993-1. 

Dimensioneringsvillkoren för samverkansbroar täcks av EN 1994-2. 

Dimensioneringen av höghållfasta kablar och tillhörande delar omfattas av EN 1993-1-11. 

Denna europastandard behandlar endast bärförmåga, användbarhet och beständighet hos brobärverk. Andra aspekter på dimensioneringen beaktas inte. 

För utförandet av stålbroar bör EN 1090 beaktas.
ANM. Så länge som EN 1090 inte är tillgänglig ges en provisorisk vägledning i bilaga C. 

Utförande behandlas i EN 1993-2 bara i en omfattning som är nödvändig för att beskriva kvaliteten hos använda konstruktionsmaterial och byggprodukter liksom erforderlig nivå på arbetsutförandet, så att de överensstämmer med antagandena i dimensioneringsreglerna. 

Speciella krav på seismisk dimensionering behandlas inte i EN 1993-2. Hänvisning görs till kraven i EN 1998, som kompletterar och ändrar reglerna i EN 1993-2 särskilt för detta ändamål.

Scope
(1) EN 1993-2 innehåller en allmän grund för dimensionering av stålbroar och bärverksdelar av stål hos samverkansbroar. Den innehåller regler som kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i de olika delarna av EN 1993-1.

(2) Dimensioneringsvillkoren för samverkansbroar täcks av EN 1994-2.

(3) Dimensioneringen av höghållfasta kablar och tillhörande delar omfattas av EN 1993-1-11.

(4) Denna europastandard behandlar endast bärförmåga, användbarhet och beständighet hos brobärverk. Andra aspekter på dimensioneringen beaktas inte.

(5) För utförandet av stålbroar bör EN 1090 beaktas.
ANM. Så länge som EN 1090 inte är tillgänglig ges en provisorisk vägledning i bilaga C.

(6) Utförande behandlas i EN 1993-2 bara i en omfattning som är nödvändig för att beskriva kvaliteten hos använda konstruktionsmaterial och byggprodukter liksom erforderlig nivå på arbetsutförandet, så att de överensstämmer med antagandena i dimensioneringsreglerna.

(7) Speciella krav på seismisk dimensionering behandlas inte i EN 1993-2. Hänvisning görs till kraven i EN 1998, som kompletterar och ändrar reglerna i EN 1993-2 särskilt för detta ändamål.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Steel structures (91.080.13) Bridge construction (93.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-68624

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 124

Also available in: SS-EN 1993-2:2006

Replaces: SS-ENV 1993-2