Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
(1) EN 1993-2 innehåller en allmän grund för dimensionering av stålbroar och bärverksdelar av stål hos samverkansbroar. Den innehåller regler som kompletterar, ändrar eller ersätter motsvarande regler i de olika delarna av EN 1993-1. (2) Dimensioneringsvillkoren för samverkansbroar täcks av EN 1994-2. (3) Dimensioneringen av höghållfasta kablar och tillhörande delar omfattas av EN 1993-1-11. (4) Denna europastandard behandlar endast bärförmåga, användbarhet och beständighet hos brobärverk. Andra aspekter på dimensioneringen beaktas inte. (5) För utförandet av stålbroar bör EN 1090 beaktas. ANM. Så länge som EN 1090 inte är tillgänglig ges en provisorisk vägledning i bilaga C. (6) Utförande behandlas i EN 1993-2 bara i en omfattning som är nödvändig för att beskriva kvaliteten hos använda konstruktionsmaterial och byggprodukter liksom erforderlig nivå på arbetsutförandet, så att de överensstämmer med antagandena i dimensioneringsreglerna. (7) Speciella krav på seismisk dimensionering behandlas inte i EN 1993-2. Hänvisning görs till kraven i EN 1998, som kompletterar och ändrar reglerna i EN 1993-2 särskilt för detta ändamål.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Steel structures (91.080.13) Bridge construction (93.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 0 SEK
standard ikon

Paper

Price: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-8018437

Edition: 1

Approved: 4/2/2013

No of pages: 8

Also available in: SS-EN 1993-2:2006/AC:2013

Correction: SS-EN 1993-2:2006 , SS-EN 1993-2:2006