Standard Swedish standard · SS 25268:2007+T1:2017

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Status: Valid

Scope
Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Kraven delas in i fyra ljudklasser. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267. Standardens syfte är att: — vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll, — ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet, — klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer, — hjälpa byggherrar/brukare att ställa relevanta ljudkrav.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20) Building design (94.100)


Product information

Language: Swedish

Written by: Byggakustik - Lokaler, SIS/TK 197/AG 02

International title:

Article no: STD-80000475

Edition: 1

Approved: 1/9/2018

No of pages: 44

Replaces: SS 25268:2007