Standard Swedish standard · SS 25268:2007+T1:2017

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 25268:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25268:2007+T1:2017

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor.
Kraven delas in i fyra ljudklasser. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267.
Standardens syfte är att:
— vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll,
— ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet,
— klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer,
— hjälpa byggherrar/brukare att ställa relevanta ljudkrav.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20) Building design (94.100)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 25268:2007+T1:2017

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-80000475

Edition: 1

Approved: 1/9/2018

No of pages: 44

Replaces: SS 25268:2007

Replaced by: SS 25268:2023