Standard Swedish standard · SS 25268:2007

Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 25268:2007+T1:2017

Scope
Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Kraven delas in i fyra ljudklasser. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267. Standardens syfte är att: vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer hjälpa byggherrar/brukare att ställa relevanta ljudkrav

Subjects

Acoustics in building, sound insulation Building design


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Acoustics - Sound classification of spaces in buildings - Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels

Article no: STD-63394

Edition: 2

Approved: 10/4/2007

No of pages: 48

Replaces: SS 25268 , SS 25268

Replaced by: SS 25268:2007+T1:2017