Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2014

Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 22301:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2014

Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard för ledning av kontinuitet anger krav för att planera, upprätta, införa, tillämpa, övervaka, underhålla och ständigt förbättra ett dokumenterat ledningssystem för att skydda mot, minska sannolikheten och förbereda för, agera på och återställa efter avbrott, när de inträffar.

Kraven i denna standard är allmänna och avsedda att vara tillämpbara för varje organisation eller delar av en sådan, oavsett typ, storlek och inriktning. I vilken utsträckning dessa krav är tillämpbara är beroende av organisationens komplexitet och verksamhetsomgivning.

Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad hos ledningssystem för konti-nuitet, utan att hjälpa en organisation att utforma ett ledningssystem som passar för dess behov och som uppfyller dess intressenters krav. Behoven baseras på krav i författningar, organisatoriska krav och bransch-krav, på varor och tjänster, på tillämpade processer, på organisationens storlek och uppbyggnad och på intressenternas krav.

Denna standard är tillämpbar för alla organisationer oavsett storlek och inriktning som vill
a) upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för kontinuitet,
b) säkerställa att en fastställd kontinuitetspolicy följs,
c) visa inför andra att organisationen arbetar efter standarden,
d) söka certifiering av sitt ledningssystem från ett ackrediterat certifieringsorgan, eller
e) göra en egenbedömning och egen förklaring av överensstämmelse med denna standard.

Denna standard kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla dess egna behov och förpliktelser i fråga om kontinuitetshantering.

Subjects

General (03.100.01) Societal security (04.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2014

Societal security - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2012)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-102515

Edition: 1

Approved: 7/27/2014

No of pages: 76

Replaces: SS-ISO 22301:2012

Replaced by: SS-EN ISO 22301:2019