Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration

Status: Withdrawn

· Replaced by: SIS/TS 2:2021
Buy this standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument specificerar de frågor som ska besvaras i en egendeklaration av socialt ansvarstagande utifrån SS-ISO 26000. Egendeklaration gör det möjligt för alla organisationer att på ett enhetligt sätt beskriva organisationens operativa arbete med socialt ansvarstagande, i syfte att maximera bidraget till hållbar utveckling. Det ska tydligt framgå vad som har prioriterats och vad som har valts bort, samt hur detta har gjorts för att maximera bidraget.

Subjects

General (03.100.01) Social responsibility (04.130) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Buy this standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 2:2015

Socialt ansvarstagande - Systematisk egendeklaration
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-105823

Edition: 2

Approved: 3/4/2015

No of pages: 20

Replaces: SIS-SP 2:2013

Replaced by: SIS/TS 2:2021