Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

-

Status: Withdrawn

· Replaced by: SIS/TS 3:2021
Buy this standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

-
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 755 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna specifikation anger kraven på oberoende verifiering av en organisations egendeklaration om socialt ansvarstagande, bestående av svaren på frågorna och uttalandet i enlighet med SIS-SP 2:2015. Kraven är avsedda för organisationer som utför verifiering av egendeklaration under ackreditering. Kraven avser inte certifiering av ett ledningssystem.

Subjects

General (03.100.01) Social responsibility (04.130) Certification, accreditation and auditing (04.150)


Buy this standard

Standard Publicly Available Specification · SIS-SP 3:2015

-
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 755 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 755 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 208 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-105824

Edition: 2

Approved: 3/4/2015

No of pages: 20

Replaces: SIS-SP 3:2013

Replaced by: SIS/TS 3:2021