Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235:2004

Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 7235:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235:2004

Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Internationella Standard beskriver metoden för bestämning av
— insättningsdämpning, i frekvensband, för ljuddämpare med eller utan luftflöde
— ljudeffektnivå, i frekvensband, för strömningsljudet (eller regenererade ljudet) alstrat av ljuddämparen
— totalt tryckfall för ljuddämparen med luftflöde och
— tryckfall, i frekvensband, för luftdon
Mätmetoderna är avsedda för laboratoriemätningar vid omgivningstemperatur. Fältmätningar på ljuddämpare beskrivs i ISO 118220.
Resultat från laboratoriemätningar enligt denna internationella standard är inte nödvändigtvis desamma som de som erhålls vid fältmätningar, eftersom olika ljud- och flödesfält ger olika resultat. Till exempel kommer tryckförlusten vara lägre vid laboratorieförhållanden än på plats, men kommer att vara jämförbara mellan olika laboratorier.
Denna internationella standard är tillämpbar på alla typer av ljuddämpare inklusive ljuddämpare för ventilations- och luftkonditioneringssystem, luftintag och utlopp för rökgaser, och liknande tillämpningar. Andra passiva lufthanteringssystem, såsom böjar eller T-stycken kan också provas enligt denna internationella standard.
Denna internationella standard är inte tillämpbar på reaktiva ljuddämpare som används för motorfordon.
ANM. 1 Bilaga A anger ljudfältsutrustning, Bilaga B ger krav för överföringselementer. Bilaga C ger detaljer om kanalväggar och begränsande insättningsdämpning. Bilaga D behandlar konvertering av tersband dämpningsvärden till oktavbandsvärden. Bilaga E ger krav för mätningar på stora parallella baffelljuddämpare. Bilaga F anger en provning av längsgående dämpning. Bilaga G ger riktlinjer om ekofria uttag och Bilaga H visas exempel på mätningsanordningar.
ANM. 2 Akustisk provning av anordningar och fläktenheter skall utföras såsom beskrivs förf.
ANM. 3 Ljudeffektmätningar på beskrivs i ISO 5135. Mätningar av tryckförluster på beskrivs i EN 12238, EN 12239 och
EN 12589.

Subjects

Acoustics (14.020) Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235:2004

Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-37489

Edition: 2

Approved: 10/8/2004

No of pages: 111

Replaces: SS-EN ISO 7235

Replaced by: SS-EN ISO 7235:2009