Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235

Acoustics - Measurement procedures for ducted silencers - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:1991)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 7235:2004
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235

Acoustics - Measurement procedures for ducted silencers - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:1991)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Internationella Standard beskriver substitutionsmetoden för bestämning av insättningsdämpningen för kanalanslutna ljuddämpare. Den fastställer fordringarna för bestämning av -- ljuddämpningen i oktavband, för ljuddämpare med och utan luftflöde; -- ljudeffektnivån, i frekvensband, för det egenalstrade ljudet från ljuddämparen; -- det totala tryckfallet för ljuddämparen med luftflöde. Mätmetoden är avsedd för laboratoriemätningar, men kan även användas vid fältmätningar på ljuddämpare om fordringarna enligt denna Internationella Standard kan innehållas. Denna Internationella Standard tillämpas på ljuddämpare för ventilation och luftkonditioneringssystem vilka vanligtvis är anslutna till kanaler eller baffelljuddämpare monterade i kanaler. Andra kanaldetaljer, som böjar eller T-stycken, kan också provas enligt denna Internationella Standard. Denna internationella Standard gäller ej för reaktiva ljuddämpare avsedda för motorfordon. ANM 1. Exakt information om precisionen enligt denna metod kan ej ges vid denna tidpunkt. Provningar mellan olika laboratorier är nödvändiga för bestämning av standardavvikelse för reproducerbarhet, sR, för metoden (relevanta termer och metoder är angivna i ISO 5725). Följande uppskattning av standardavvikelsen för reproducerbarhet, sR, bestämdes vid provningar på baffelljuddämpare.

Subjects

Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 7235

Acoustics - Measurement procedures for ducted silencers - Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:1991)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-17592

Edition: 1

Approved: 11/17/1995

No of pages: 32

Replaced by: SS-EN ISO 7235:2004