Standard Swedish standard · SS-EN ISO 1461:2009

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar de allmänna egenskaperna hos, och kontrollmetoderna för, beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål, applicerade genom doppning i smält zink (som inte innehåller mer än 2 % av andra metaller). Standarden gäller inte för:

a) plåt, tråd samt vävda eller svetsade nät som varmförzinkas i en kontinuerlig process;
b) rör som varmförzinkas i automatiska anläggningar;

c) varmförzinkade produkter (t ex fästelement) för vilka specifika standarder existerar, vilka kan inkludera tilläggskrav eller krav, som skiljer sig från denna internationella standard.

ANM. Särskilda produktstandarder kan införliva denna standard genom att ange dess nummer eller kan införliva den med modifieringar specifika för produkten. Andra krav kan också förekomma för varmförzinkade produkter avsedda att uppfylla särskilda specifikationer.

Efterbehandling eller applicering av ytterligare skikt ovanpå den varmförzinkade ytan omfattas inte av denna standard.

Subjects

Metallic coatings


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:2009)

Article no: STD-69826

Edition: 2

Approved: 5/28/2009

No of pages: 56

Replaces: SS-EN ISO 1461