Standard Swedish standard · SS-EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 1461:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard specifierar de allmänna egenskaperna hos och kontrollmetoder
för beläggningar applicerade genom doppning i smält zink (som inte innehåller
mer än 2 % av andra metaller). Standarden gäller inte för:
a) plåt och tråd som varmförzinkas kontinuerligt
b) rör som varmförzinkas i automatiska anläggningar
c) varmförzinkade produkter för vilka specifika standarder existerar, vilka kanske
inkluderar tilläggskrav eller krav, som skiljer sig jämfört med denna europeiska
standard.
ANM: Särskilda produktstandarder kan införliva denna standard genom att ange dess
nummer eller kan införliva den med modifieringar specifika för produkten.
Efterbehandling eller ytterligare skiktpåläggning ovanpå varmförzinkningsskiktet
täcks ej av denna standard.

Subjects

Metallic coatings (25.220.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-24691

Edition: 1

Approved: 3/12/1999

No of pages: 39

Replaces: SS 3583

Replaced by: SS-EN ISO 1461:2009