Standard Swedish standard · SS 12000:2018

Information transfer to and from school timetable

Status: Valid

Scope
Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer: — Skoladministration — Tjänstefördelning — Schemaläggning Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation. Denna standard omfattar även: — Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden — Klassdiagram som redogör för informationens struktur — Villkor för när information är obligatorisk — Protokoll för datautbyte — Värdeförråd Denna standard omfattar inte — Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system

Subjects

IT applications in education (35.240.90)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-80000907

Edition: 1

Approved: 2/1/2018

No of pages: 44