Standard Swedish standard · SS 12000:2018

Information transfer to and from school timetable

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 12000:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 12000:2018

Information transfer to and from school timetable
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer:
— Skoladministration
— Tjänstefördelning
— Schemaläggning
Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation.
Denna standard omfattar även:
— Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden
— Klassdiagram som redogör för informationens struktur
— Villkor för när information är obligatorisk
— Protokoll för datautbyte
— Värdeförråd
Denna standard omfattar inte
— Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system

Subjects

IT applications in education (35.240.90)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 12000:2018

Information transfer to and from school timetable
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-80000907

Edition: 1

Approved: 2/1/2018

No of pages: 44

Replaced by: SS 12000:2020