Standard Svensk standard · SS 12000:2018

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer: — Skoladministration — Tjänstefördelning — Schemaläggning Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation. Denna standard omfattar även: — Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden — Klassdiagram som redogör för informationens struktur — Villkor för när information är obligatorisk — Protokoll för datautbyte — Värdeförråd Denna standard omfattar inte — Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Information transfer to and from school timetable

Artikelnummer: STD-80000907

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-01

Antal sidor: 44