Standard Svensk standard · SS 12000:2018

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 12000:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2018

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer:
— Skoladministration
— Tjänstefördelning
— Schemaläggning
Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation.
Denna standard omfattar även:
— Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden
— Klassdiagram som redogör för informationens struktur
— Villkor för när information är obligatorisk
— Protokoll för datautbyte
— Värdeförråd
Denna standard omfattar inte
— Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 12000:2018

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Informationshantering inom utbildningssektorn, SIS/TK 450

Internationell titel: Information transfer to and from school timetable

Artikelnummer: STD-80000907

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-01

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS 12000:2020