Standard Swedish standard · SS 12000:2020

Information management - Interface for information exchange between school administration processes

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 12000:2020/korr 1:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 12000:2020

Information management - Interface for information exchange between school administration processes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav på datautbytet inom skolväsendet mellan följande processer och från
följande processer till andra processer:
— Skoladministration
— Tjänstefördelning
— Schemaläggning
— Närvarohantering
— Betygshantering
Denna standard omfattar krav på datatyper och diagram för domänmodell till
informationsmodellen för datautbyte.

Subjects

IT applications in education (35.240.90)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 12000:2020

Information management - Interface for information exchange between school administration processes
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 847 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Informationsteknik & Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80026132

Edition: 2

Approved: 11/19/2020

No of pages: 92

Replaces: SS 12000:2018

Replaced by: SS 12000:2020/korr 1:2022