Standard Swedish standard · SS-EN 13445-8:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar krav, utöver de allmänna kraven för icke eldberörda tryckkärl i EN 13445:2014 del 1–5, för icke eldberörda tryckkärl och tryckkärlsdelar tillverkade av aluminium och aluminiumlegeringar. Denna Europastandard omfattar icke eldberörda tryckkärl med belastningar motsvarande maximalt 500 fulla tryckcykler.
ANM. Gjutna material omfattas inte av denna utgåva. Sådana material kommer att omfattas av en kommande ändring eller revision av denna Europastandard.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80009871

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 13445-8:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-8:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-8:2014+C4:2017