Standard Swedish standard · SS-EN 54-21:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard specificerar krav, provningsmetoder och prestandakriterier som kan användas för bedömning av effektiviteten och tillförlitligheten hos utrustning för överföring av brandlarms- och/eller felsignaler för användning med branddetekterings- och brandlarmsystem som är installerade i byggnader (se EN 54-1). Överföringsutrustningen är utformad så att systemets funktion uppfyller kraven i denna Europastandard. Detta dokument ligger även till grund för utvärderingen av utrustningens överensstämmelse med kraven i denna standard.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title:

Article no: STD-80011818

Edition: 1

Approved: 6/16/2006

No of pages: 44

Also available in: SS-EN 54-21:2006