Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9612:2009

Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9612:2009

Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar en teknisk metod för att mäta arbetstagares bullerexponering i arbetsmiljön och beräkna bullerexponeringsnivån. Denna internationella standard behandlar A-vägda nivåer, men är också tillämplig på C-vägda nivåer. Tre olika mätstrategier specificeras. Metoden är användbar när det krävs bestämning av bullerexponering på teknisk nivå, t.ex. för detaljerade studier av bullerexponering eller epidemiologiska studier av hörselskador eller andra negativa effekter. Mätprocessen kräver observation och analys av bullerexponeringsförhållandena så att kvaliteten i mätning-arna kan kontrolleras. Denna internationella standard tillhandahåller metoder för att uppskatta resultatens osäkerhet. Denna internationella standard är inte avsedd för bedömning av maskering av muntlig kommunikation eller bedömning av infraljud, ultraljud och icke-auditiva effekter av buller. Den gäller inte bestämning av örats bullerexponering när hörselskydd används. Resultat av mätningar som utförs i enlighet med denna standard kan ge värdefull information vid prioritering av bullerbekämpande åtgärder.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9612:2009

Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method (ISO 9612:2009)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8018712

Edition: 1

Approved: 4/14/2009

No of pages: 56

Also available in: SS-EN ISO 9612:2009

Replaces: SS 25400:2005