Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-3

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 11690 behandlar ljudutbredning i rum tillsammans med uppskattning av ljudtrycksnivåer och bullerimmission på arbetsplatser. Detaljer hos beskrivningen av de fysikaliska fenomen som ingår i ett bulleruppskattningprogram är starkt beroende av den aktuella situationen och det sätt som denna modelleras (ingångsparametrar, beräkningstekniker). Detta beroende granskas och metodiken för bulleruppskattning beskrivs. Rekommendationer ges beträffande användning av bulleruppskattning som ett hjälpmedel för bullerbekämpning i arbetslokaler. Exempel på användning av bulleruppskattningsmetoder ges i bilagorna A till E.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140) Noise emitted by machines and equipment (17.140.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-25146

Edition: 1

Approved: 6/4/1999

No of pages: 37