Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-3

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-3

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 11690 behandlar ljudutbredning i rum tillsammans med uppskattning av ljudtrycksnivåer och bullerimmission på arbetsplatser. Detaljer hos beskrivningen av de fysikaliska fenomen som ingår i ett bulleruppskattningprogram är starkt beroende av den aktuella situationen och det sätt som denna modelleras (ingångsparametrar, beräkningstekniker). Detta beroende granskas och metodiken för bulleruppskattning beskrivs. Rekommendationer ges beträffande användning av bulleruppskattning som ett hjälpmedel för bullerbekämpning i arbetslokaler. Exempel på användning av bulleruppskattningsmetoder ges i bilagorna A till E.

Subjects

Noise with respect to human beings (13.140) Noise emitted by machines and equipment (17.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11690-3

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 416 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-25146

Edition: 1

Approved: 6/4/1999

No of pages: 37